Electronic books of Gabitov T.Kh.

Tursyn Khafizovich in the Al-Farabi Museum of the Library of KazNU named after al-Farabi

Gabitov T.Kh. was born on November 20, 1947 in the village of Bigach, Kokpekty district, Semipalatinsk region in a family of teachers. In 1971 he graduated with honors from the Faculty of Philosophy and Economics of KazSU. The formation of his scientific interests was influenced by famous philosophers of Kazakhstan: J.M. Abdildin, A.Kh. Kasimdzhanov, M.N. Chechin, O.A. Segizbaev, G.G. Akmambetov, A.N. Nysanbaev, K.A. Abishev, S. Akatay, A. Kasabek, M. Orynbekov and others. He defended his candidate dissertation at the dissertation council of KazSU (1977), and his doctoral dissertation also at KazSU (1997). T.Kh. Gabitov is the co-chairman of the Association of Culturologists of the Republic of Kazakhstan. In 2009 he was awarded the Kurmet Order.

He is the owner of the state grant “The best teacher of the university” (2007), the state scientific scholarship for an outstanding contribution to the development of science and education in Kazakhstan, the laureate of the competition of the Association of universities of the Republic of Kazakhstan “Best author”, the competition of the “Union of scientists of Kazakhstan” for the great contribution to the development of science and technology and the formation of the republic. Read more…

     

A selection of publications by Tursyn Khafizovich

Заманауи Қазақстан мәдениеті. Культурная политика РКlink
1Концепция культурной политики
Республики Казахстан
read
Мәдени туризм
1Культурный туризм по маршрутам Великого шелкового путиread
2Мәдени туризм read
Қазақ мәдениеті – Мультимедиялық файлдар
Антропология
1Антропология тарихы мен теориясыread
2Алан Бэрнардтың «Антропология тарихы мен теориясы» атты оқулығы бойынша дайындалған видеокурс read
3Ссылка видео антропология семиосфера read
Мультимедиа. Қазақ мәдениеті
1Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің тарихы: Мультимедиялық
кітап
read
2Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің тарихы read
Қазақстан Республикасының мәдени ескерткіштері
1Ұлттың мәдени коды: қазіргі жағдайлардағы сақталу шарттары мен таралымы read
2Памятники культуры Республики Казахстан фото read
Презентация. Қазақтану
1Қазақтың салт дәстүрлері read
2Қазақ халқының дәстүрлі мәдени мұрасы read
3Көшпелілік мәдениеттің ерекшеліктері read
4Қазақ мәдениетінің мифологиялық санасы-1 read
5Қазақ мәдениетінің мифологиялық санасы-2 read
6Орта ғасырлық Ислам Ренессансы read
7Дәстүрлі қазақ мәдениетінің хронотоптары read
8Қазақтың ХIХ-XX ғасырлардағы мәдениеті read
9Қазақ бейнелеу өнерің мәдени ерекшеліктері read
10Қазақтың күй өнері read
11Қазақтың дәстүрлі ойын-сауық мәдениеті read
12 Қазақтың діни мәдениеті read
13Қазақстан Республикасындағы жаңа мәдени үрдістер read
14Қазіргі Қазақстан мәдениетінің типологиясы read
15Қазіргі Қазақстан мәдениетінің басты құндылықтары read
16Жаһандану үдерісіндегі қазақстандық мәдениет. Қазақстанның ұлттық идеясы read
17Пайдаланушы нұсқаулығы (sell.epigraph.kz) read
18Қазақ мәдениетінің тарихы – Тестілер read
Семиосфера – Видеокурс
1Семиосфера от Жолдубаевой А. read
2Ссылка: Семиосфера (Жолдубаева А.К.) read
Табысқа жету мәдениеті – Презентация
1Этика и культура успеха read
2Табысқа жету этикасы мен мәдениеті read
3«T-MAGBERD» мәдени -танымдық орталығы read
Қазақтың Дәстүрлі мәдениеті
Материалдар
1Ұлы Жібек жолы бойындағы мәдени сұхбат мәселесі read
2Түркі философиясы туралы түсінік read
3Қазақтың этикасы мен
эстетикасы
read
4Даулетова Г.О. Ұлттың мәдени коды: қазіргі жағдайлардағы сақталу шарттары мен таралымы read
5Религиозная культура казахов read
6Ғабитов Т.Х.  Дәстүр мен әдет-ғұрыптар кез келген ұлттың негізі ретінде read
7Диалог культур read
8Мәдени антропологияны зерттеу әдіснамасы read
9Жаһандану және Қазақстан мәдениеті read
10Кибермоббинг read
11Мәдени антропология – мәдениеттану мамандарын дайындаудағы жетекші пән read
12Мәдени зерттеулердің әдіснамасы read
13Қазақтың ұлттық идеясы және заманауи дүмшелік read
АвторНазвание книгиКраткая информация
1Tursun Gabitov    Kazakh culture  The book represents the results of a study of archetypes, chtonotypes, mental causes and symbols of Kazakh culture presented by Doctor of Philosophy Scienses, Professor Tursun Gabitov and his students. The main thesis of scientific papers were presentedon different international conferences.The book is intended for students, undergraduates, doctoral students and all those who are interested in the problems of Kazakh culture.  Read
2Тұрсын Ғабитов  Қазақ мәдениетінің теориясы  мен тарихы оқулық    Оқулықта  қазақ мәдениетінің рухани,  этикалық, діни және әлеуметтік құндылықтарына, олардың тарихи дәуірлер арасын жалғастырушы сабақтастық  рөліне және тәуелсіз Қазақстан мәдениетінің бүгіні мен болашағына  феноменологиялық, тарихи және мәтiндiк талдау жасалады. Оқулықтың негізін  аталмыш мәселеге қатысты тың ғылыми зерттеулер құрады, сонымен қатар Қазақстан мәдениетінің қазіргі жаһандану кеңістігіндегі инновациялық үрдістеріне  сараптау беріледі. Оқулық  мәдениеттану мамандағының бакалаврлары, магистрлері мен докторанттарына және қазақ мәдениетіне қызығушылық танытатын оқырман қауымға  арналған.    Read
3Тұрсын Ғабитов  Қазақ философиясының тарихы  Оқу құралы автордың мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ізденістерінің нәтижелері бойынша орындалған. Жұмыста қазақ философиясына қатысты еліміз ғалымдарының еңбектері пайдалынылған. Оқу құралы бакалаврларға, магистрларға, докторанттарға және жалпы оқырман қауымға арналған Read 
4Тұрсын Ғабитов  Философия  Жаңа басылымда оқырман пікірлері ескеріліп, толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. Он бес тақырыптан тұратын оқулықта философияның теориялық қағидалары əлемдік жəне отандық руханият пен өркениет үлгілерінің мәнмәтінінде қарастырылады.Read
5Т.Х. Ғабитов Н.Қ. Альджанова Ж.О. Әбікенов  Мәдениеттану негіздері  Оқулық  «Мәдениеттану» пәні бойынша ҚР БҒМ бекіткен  типтік бағдарламаға сай (№ 603, 31.10.2018) орындалған. Оқулықта әлем және қазақ мәдениетінің рухани,  этикалық, діни және әлеуметтік құндылықтарына, олардың тарихи дәуірлер арасын жалғастырушы сабақтастық  рөліне және тәуелсіз Қазақстан мәдениетінің бүгіні мен болашағына  компаративистикалық, тарихи және мәтiндiк талдау жасалады. Оқулықтың негізін  аталмыш мәселеге қатысты тың ғылыми зерттеулер құрады, сонымен қатар Қазақстан мәдениетінің қазіргі жаһандану кеңістігіндегі инновациялық үрдістеріне  сараптау беріледі. Оқулық  бакалаврлар, магистрлер мен докторанттарға және  мәдениеттануға қызығушылық танытатын оқырман қауымға  арналған.      Read
6Тұрсын Ғабитов  «Философиялық энциклопедияда»«Философиялық энциклопедияда» маңызды философиялық ұғым-терминдер мен көрнекті философтар туралы мәліметтер алғаш рет жүйелі түрде қазақ тілінде берілген. Философиялық энциклопедия философия пәні бойынша мектеп оқушылары мен студенттерге, магистранттар мен докторанттарға, оқытушылар мен ғалымдарға, философия және рухани мәдениетпен айналысушы мамандар мен жалпы оқырман қауымға арналған.  Read
7Тұрсын Ғабитов пен Бақытжан Сатершинов  Қазақтану:  Тарих философиясы  Монография «Мәдени мұра» бағдарламасы ауқымындағы «Қазақ халқының философиялық мұрасы» сериясы бойынша авторлармен дайындалған «Қазақтың тарих философиясы» атты кітаптың негізінде дайындалды. Кітапта қазақ халқының тарихи санасына компаративистикалық және тарихи-философиялық талдау беріледі. Бабырдың, Дулатидың, Әбілғазының, Жалайырдың, Халидтың және т.б. тарихи туындылары сұрыпталып, олардың дүниетанымдық көзқарастарына және жалпы қазақ тарихының философиясына түсіндірмелер беріледі. Монография философтарға, тарихшыларға, қоғамтанушы ғалымдарға, студенттер, магистранттар мен докторанттарға, тарих философиясына қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналады.  Read
8Турсун Габитов  Казахская культура:  Учебник    В книге рассмотрена теория и история казахской культуры. Работа написана на основе адаптации достижений мировой и казахстанской культурологической мысли применительно к Республике Казахстан для анализа современных социокультурных реалий. В книге учтен опыт преподавания культурологии в Республике Казахстан. Для преподавателей и студентов высших учебных заведений и колледжей, а также для тех, кто интересуется проблемами культуры.   Read 
9Тұрсын ҒабитовҚазақ этикасы  Оқу құралының  негізгі тұжырымдары мен қағидалары елімізде  этика, мәдениеттану, философия, дінтану пәндерін оқытуда және қазақ халқының этикалық мәдени мұрасына байланысты қазіргі кезеңге қатысты арнаулы курстарды дайындауға көмегін береді. Төрт бөлімнен тұратын кітапта этиканың теориялық қағидалары əлемдік жəне отандық руханият пен өркениет үлгілерінің мәнмәтінінде қарастырылады. Қазақ этикасының  теориясы мен тарихы осы пəнді Қазакстан Республикасында оқыту тəжірибесі мен типтік оқу бағдарламасына сəйкес жазылған. Оқу құралы  студенттер мен оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге жəне этика мəселелері  қызықтыратын  оқырманға арналған.Read
Яндекс.Метрика