Кемель Токаев

Кемель Токаев (1923-1986) – родился 2 октября в Каратальском районе Алматинской области.

Ветеран Великой Отечественной войны. В 1945 году Токаев поступил на первый курс филологического факультета Казахского государственного университета имени Кирова (ныне КазНУ). Поступал он туда в военной форме и на костылях. Занимал ответственные должности в редакциях газет  «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), «Қазақстан пионері» (ныне «Ұлан»), «Социалистік Қазақстан» (ныне «Егемен Қазақстан»).

1960-1977 гг. главный редактор «Ведомостей» Верховного Совета Казахской ССР, 1980-1984 гг. был литературным советником Союза писателей Казахстана.

Кемель Токаев известен широкому кругу читателей как писатель детективно-приключенческого жанра. Его первые повести и рассказы «Искра», «Таинственный след», «Где они поселились» и другие с острыми, захватывающими сюжетами, поднятыми в них вопросами вызвали живой отклик.
Писатель на открытых и закрытых конкурсах, объявленных Союзом писателей Казахстана и Министерством внутренних дед Казахской ССР на лучшие художественные произведения, неоднократно получал премии. Автор пьес «Красный комиссар», «Кто преступник?» и «Волшебные секреты».

Награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени, дважды медалью «Ерлігі үшін» и многими другими медалями, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, Почетной грамотой Министерства внутренних дел СССР и нагрудным специальным знаком.

Фонотека

Подкаст «ТАСКЫН», посвященный жизни и творчеству Кемеля Токаева

Книги Кемеля Токаева:
Кемел Тоқаев. Шығармалары 1 том
Кемел Тоқаев – соғыс тақырыбына арналған сүбелі шығармаларымен қатар, қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының жолын ашқан қаламы қарымды көрнекті қаламгер. Оқырманды баурап алар шытырман оқиғалы көптеген роман, повестерімен қалың қауымның ықылас-ілтипатына бөленген қаламгердің көп томдығының бірінші кітабына Солдат соғысқа кетті романы мен Түнде атылған оқ, Тасқын повестері берілді.  
Читать

Кемел Тоқаев. Шығармалары 2 том
Көрнекті қаламгер Кемел Тоқаевтың бес томдық шығармалар жинағының 2-ші томына «Соңғы соққы» романы берілді. Туындыда Жетісу өңіріндегі жиырмасыншы жылдардың от-жалынға оранған күреске толы күндері кеңінен сипатталады. Ширыққан сюжетке құрылған кең ауқымды шығармада ел мен жер үшін күрескен тағдырлар тұлғасы дәуір мен деректің шындығы тұрғысында көркемдікпен суреттеледі. Романның оқырманды бей-жай қалдырмасы сөзсіз.
Читать


Кемел Тоқаев. Шығармалары 3 том
Қаламгердің бес томдық шығармаларының 3-томына «Ұясынан безген құс» романы мен «Қастандық» повесі енді. Бұл аталған туындылар кезінде республикалық әдеби бәйгелерде үздік шығып, жоғары бағаланған дүниелер. Шытырман оқиғалы роман мен повестің қызғылықты оқылатыны өмірде дәлелденіп, талай рет қайта басылғаны мәлім, орыс тілінде де көп данамен жарық көргені баршаға аян. Туындылардың оқиғасы қою, тілі көркем. Оқырман көңілінен шығары сөзсіз. 
Читать


Кемел Тоқаев. Шығармалары 4 том
Қаламгердің бұл 4 томына адалдық пен әділдікті, батылдық пен тапқырлықты арқау еткен шынайылығы әсерлі шытырман оқиғалы «Сарғабанда болған оқиға», «Көшкен үйдің қонысы қайда?», «Таудағы жаңғырық» повестері мен «Көмескі із», «Солдат қабірының басында», «Жұлдызды жорық» әңгімелері енді. Шығармалардың тілі жатық, оқиғасы тартымды, қызғылықты оқылады. 
Читать


Кемел Тоқаев. Шығармалары 5 том
Бесінші томға қаламгердің «Замандастар сыры» атты деректі жазбалары еніп отыр. Мұнда ол соғыс жылдарында туысқан Украина жерінде қайсарлық танытып күрескен партизандар өмірін байсалдылықпен әңгімелейді.
 Бес томдық шығармалар жинағының түйін сөзі ретінде Қ.Тоқаевтың «Әке туралы ой-толғау» эссесі, сондай-ақ қаламдастары мен замандастарының естеліктері де берілді. Олардың терең тебіреніске толы жан-жақты сараптау тұрғысында жазған естеліктері қаламгердің бар болмас-бітімін айрықша шынайылықпен сыр етіп шертеді. Кітаптың қызғылықты оқылатыны сөзсіз.
Читать


Токаев, Кемель. Түнде атылған оқ : повести / К. Токаев. — Алматы : Жазушы, 1971. — 227, [3] с.

В повестях писателя Кемель Токаева «Заговор», «Выстрел ночью» привлекательно описываются хитроумные действия сотрудников милиции по разоблачению мошенников.
[книга на казахском языке]
Читать

Токаев, Кемель. Тасқын : повести и рассказ / К. Токаев. — Алматы : Көркем әдебиет, 1958. — 203, [1] с.

Все, что описывается в этих произведениях, были взяты не из воображения писателя, а основаны на реальных событиях. Некоторые из героев на самом деле работали в органах милиции. Только их имена были изменены.
[книга на казахском языке]
Читать

Токаев, Кемель. Таңдамалы : сборник / К. Токаев ; дар.: Ж. Д. Дадебаева. — Алматы : Ана тілі, 2010 . Т. 5. : Повести. — 246, [2] с.

В пятый том избранных произведений писателя, известного многим своими приключенческими, документальными произведениями, вошли повести «Эхо в горах», «Откровения современника». Писатель мастерски иллюстрирует судьбы своих коллег, их жизненные пути и увлекает читателя. Предисловие пятитомника написал К. Токаев, он в своем очерке «Размышление об отце» подробно рассказывает о жизни и творчестве своего отца, основавшего жанр детектива в казахской литературе.
[книга на казахском языке]
Читать


Токаев, Кемель. Таңдамалы  : сборник / К. Токаев ; дар.: Ж. Д. Дадебаева. — Алматы : Ана тілі, 2009 . Т. 4 : Роман и повесть. — 309, [3] с.

В четвертом томе избранных произведений писателя представлены повести «Птица без гнезда» и «Заговор».
[книга на казахском языке]
Читать


Токаев, Кемель. Таңдамалы : сборник / К. Токаев ; дар.: Ж. Д. Дадебаева. — Алматы : Ана тілі, 2009 . Т. 3 : Роман. — 309, [3] с.

В третьем томе избранных произведений писателя предоствален роман «Последний удар», произведение, которое в свое время имел большую популярность.
[книга на казахском языке]
Читать

Токаев, Кемель. Таңдамалы : сборник / К. Токаев ; дар.: Ж. Д. Дадебаева. — Алматы : Ана тілі, 2008 . Т. 2 : Повести и рассказы. — 294, [2] с.

Во втором томе избранных произведений писателя были представлены известные приключенческие повести и рассказы, популяризирующие честность и справедливость, смелость и смекалку.
[книга на казахском языке]

ЧитатьТокаев, Кемель. Таңдамалы : сборник / К. Токаев ; дар.: Ж. Д. Дадебаева. — Алматы : Ана тілі, 2008 . Т. 1 : Роман, повесть. — 293, [3] с.

Кемель Токаев – выдающийся писатель, открывший путь к жанру детектива в казахской литературе. В первую книгу многотомника писателя включены роман «Солдат ушел на войну» и повесть «Выстрел ночью».
[книга на казахском языке]

ЧитатьТокаев, Кемель. Соңғы соққы : роман / К. Токаев. — Алматы : Жазушы, 1981. — 292, [4] с.

В романе писателя Кемель Токаева «Последний удар» описываются героические поступки советских чекистов в борьбе с внутренними и внешними врагами двадцатых годов. Главный герой произведения –известный советский чекист Касымхан Чанышев.  Здесь также фигурируют такие революционеры как М. В. Фрунзе, Дм. Фурманов, О. Жандосов, Б. Шагабутдинов.
[книга на казахском языке]

ЧитатьТокаев, Кемель. Солдат соғысқа кетті : роман / К. Токаев. —
Алматы : Жазушы, 1983. — 398, [2] с.


Роман Кемель Токаева «Солдат ушел на войну», изданный в 1983 году на казахском языке, состоит из 2-х частей «Солдат ушел на войну» и «Птица без гнезда».
[книга на казахском языке]
Читать

Токаев, Кемель. Сарғабанда болған оқиға : повести / К. Токаев. —  Алматы : Жазушы, 1975. — 330, [2] с.

Кемель Токаев – писатель, который давно пишет о трудовой деятельности милиции. Книга автора «Инцидент в Саргабане» также посвящена той же теме. Долг перед Родиной, верность, мужество – основные составляющие повестей, вошедших в сборник. Сюжет рассказов динамичный, историй, взятые из реальной жизни, увлекательные.
[книга на казахском языке]

ЧитатьТокаев, Кемель. Көмескі із : повести / К. Токаев. — Алматы : Қазақстан, 1972. — 207, [1] с.

Писатель Кемель Токаев – автор нескольких повестей и сборников рассказов, повестующих о нелегкой и интересной жизни советских чекистов и милиционеров.
В этом сборнике писатель так же не отходит от этой темы. В повести «Спецзадание» описываются тяжелые времена в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, бессмертные героические поступки партизан, дружба русских, украинских, казахских и других национальностей, а в повести «Размытый след» говорится о смекалке и отваге советских чекистов в истории разгрома вражеского агента.
[книга на казахском языке]

ЧитатьТокаев, Кемель. Замандастар сыры : из записной книжки журналиста / К. Токаев. — Алматы : Қазақстан, 1965. — 257, [3] с.

Ранее были изданы сборники повестей и рассказов писателя Кемель Токаева «Размытый след», «Наводнение», «Звездный путь».
Автор в этой книге рассказывает о жизни партизан, поднявших освободительный флаг на родственной, украинской земле в годы Великой Отечественной войны. Здесь рассказывается о бессмертном подвиге и вечной дружбе представителей русских, украинских, казахских и других национальностей.
Разделы книги, иллюстрирующие сцены современной жизни, также найдут своего читателя.
[книга на казахском языке]
Читать


Токаев, Кемель. Азамат : Кемель Токаев : жизнь и судьба / дар.: МИД РК. — Алматы : Парасат, 2003. — 431, [2] с.

Прошло много времени с тех пор, как выдающийся писатель Кемель Токаев, которому исполнилось 80 лет со дня рождения, покинул нас. С годами он не забыт. Многие читают произведения писателя и ныне. Никто не сомневается, что он всегда будет жить вместе со своим родным народом.
Кем был Кемель Токаев, каким человеком он был в жизни? На этот вопрос отвечают его современники. В книгу вошли эссе сына писателя, Президента РК Касым-Жомарта Токаева об отце и воспоминания товорищей по перу писателя.
[книга на казахском языке]
ЧитатьТокаев Кемель. Особое поручение : повести / К. Токаев ; пер. с каз. П. Якушева. — Алма-Ата : Жазушы, 1968. — 196, [1] с.Читать

Токаев, Кемель. Ночной выстрел: повести / К. Токаев. — Алма-Ата: Жазушы, 1973. — 268, [1] с.Читать

Тоқаев Кемел. Сарғабанда болған оқиға: повестер / К. Тоқаев. — Алматы: Жазушы, 1975. — 330, [2] б.Читать

Токаев, К. Таинственный след / К. Токаев. – Алма-Ата, Казахстан. – 1976. – 408 с.Читать

Тоқаев, Кемел
Шығармалары
К. Тоқаев ; құраст. Ж. Дәуренбеков. —
Алматы : Ана тілі, 2022. — ISBN 978-601-251-153-6.
1-т. — 386 б. — ISBN 978-601-251-152-9.
Читать

Тоқаев, Кемел
Шығармалары
К. Тоқаев ;құраст. Ж. Дәуренбеков. —
Алматы :Анатілі, 2022 . . — ISBN 978-601-251-153-6.
2-т. — 385 б. — ISBN 978-601-251-153-6.
Читать

Тоқаев, Кемел
Шығармалары
роман және повесть / К. Тоқаев ; құраст. Ж. Дәуренбеков. —
Алматы : Ана тілі, 2022. — ISBN 978-601-251-153-6.
3-т. — 386 б. — ISBN 978-601-251-150-5.
Читать

Тоқаев, Кемел
Шығармалары
повестер мен әңгімелер  / К. Тоқаев ; құраст. Ж. Дәуренбеков. —
Алматы : Ана тілі, 2022. — ISBN 978-601-251-153-6.
4-т. — 386 б. — ISBN 978-601-251-149-9.
Читать

Тоқаев, Кемел
Шығармалары
деректі жазбалар, естеліктер / К. Тоқаев ; құраст. Ж. Дәуренбеков. —
Алматы : Ана тілі, 2022. — ISBN 978-601-251-153-6.
5-т. — 386 б. — ISBN 978-601-251-148-2.
Читать

Документы из архива КазНУ имени Аль-Фараби

ЧитатьКниги о Кемеле Токаеве:
894.342(с)(092)Тоқаев
А 29
19-22/А 29-C15
Азамат
: Кемел Тоқаев : өмірі мен тағдыры. – Алматы: Парасат, 2003. – 431, [2] б. Экз. 98.
070(574)(092)Тоқаев
Т52
16-15/Т 52-C5

Кемел Тоқаев : жинақ / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [бас ред. Ғ. М. Мұтанов ; ред. жұмыс тобы С. Медеубекұлы және т.б. ; құраст. Д. Смайыл]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. – 399, [1] б. : сур. – (Өнегелі өмір ; шығ. 156).
Экз. 10.
821.512.122-312.4(092)Тоқаев
Т51
15-4/Т51-C2
Тоқаев, Қасым-Жомарт
. Слово об отце = Әке туралы ой-толғау: монография / Қ.-Ж. Тоқаев. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Алматы: Жібек жолы, 2018. – 256 с.: фот.
 
Статья Кемеля Токаева
Тоқаев, Кемел Жол азабы: хикая / К. Тоқаев // Жұлдыз. – 2007. – № 8. – 3-17 б.

Список рекомендуемых статей из фонда Библиотеки имени аль-Фараби:
 • Айдарқызы, А. Біреуді алаң, біреуді қалам асырайды / А. Айдарқызы // Aiqyn. – 2018. – 18 тамыз.
 • Айжігітов, Б. Кемеңгер Кемел аға / Б. Айжігітов // Jetisý. – 2019. – 6 сәуір.
 • Айтжанбай, Г. Текті буыннан шыққан тұлға / Г. Айтжанбай // Айқын. – 2014. – 30 сәуір.
 • Айтұлы, Н. Кемел ағаны кеңінен тани түстік / Н. Айтұлы // Aiqyn. – 2019. – 10 желтоқсан.
 • Асан, М. 10 мыңыншы нөмірдегі олжалы белестер / М. Асан // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 1 ақпан.
 • Аханбайқызы, А. Қаза болған бауырды қағаз ішінен іздеген / А. Аханбайқызы // Egemen Qazaqstan. – 2023. – 6 мамыр (№ 85).
 • Ашири, А. Әр күні адам болып өмір сүрдік / А. Ашири // Қазақ әдебиеті. – 2021. – 2 сәуір.
 • Әбдірашұлы, Б. Шымкенттегі Тоқаев көшесінің құпиясы / Б. Әбдірашұлы // Жас Алаш. – 2019. – 2 мамыр.
 • Әбіш , М.  Кемел Тоқаев атындағы зал ашылды / М. Әбіш // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 24 маусым (№ 118).
 • Әбіш, М. Детективтің дарабозы / М. Әбіш // Egemen Qazaqstan. – 2019. – 4 қазан.
 • Әйтілеуұлы, Ә. Кемел ағаның қимас досымен кездесуі / Ә. Әйтілеуұлы // Айқын. – 2013. – 20 желтоқсан. 
 • Әкімжанов, М. Жақсылығын жар салмаған жан / М. Әкімжанов // Егемен Қазақстан. – 2013. – 25 қыркүйек.
 • Әлдібаев, Н. Детектив жанрының жаһұты / Н. Әлдібаев // Жетісу. – 2003. – 30 қазан.
 • Әліәкбар, Ә-С. Қазақтың Конан Дойлы және бүгінгі қазақ детективінің жай-күйі / Ә-С. Әліәкбар // Қазақ әдебиеті. – 2018. – 31 тамыз – 6 қыркүйек.
 • Әлім, Қ. Кемел мен Әзілхан / Қ. Әлім // Egemen Qazaqstan. – 2023. – 9 мамыр (№ 86).
 • Әлімжанов, Б. Кемел ағаның кеңдігі / Б. Әлімжанов // Қазақ үні. – 2021. – 17 мамыр (№ 19-20).
 • Әуелбекова, Ғ. Кемел ұлыма “Кәлпе” анасынан / Ғ. Әуелбекова // Jetisý. – 2023. – 2 қыркүйек (№ 100).
 • Байбол, Ә. Детективтің атасы / Ә. Байбол // Ana tili. – 2018. – 6-12 қыркүйек.
 • Байқау! Байқау! // Заң газеті. – 2022. – 19 шілде (№ 57).
 • Байтұрсынұлы, Д. Балалар әдебиетіне де олжа салған / Д. Байтұрсынұлы // Jetisý. – 2023. – 29 шілде (№ 86).
 • Байтұрсынұлы, Д. Детективтің хас шебері / Д. Байтұрсынұлы // Qazaqstan dauiri. – 2023. – 24 тамыз (№ 34).
 • Баратқызы, А. “Таңбалы алтынды” тапқан қаламгер / А. Баратқызы // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 3 қазан.
 • Батырбайқызы, Г. “Жауынгер. Жазушы. Журналист” / Г. Батырбайқызы // Қазақ әдебиеті. – 2023. – 12 мамыр (№ 19).
 • Бахтиярқызы, Ж. Детектив жанрының сардары / Ж. Бахтиярқызы // Жетісу. – 2018. – 15 қыркүйек.
 • Бейілхан, Е. Ақиқат пен арманды қабыстырған қаламгер (Кемел Тоқаевтың шығармашылығы жөнінде бірер сөз) / Е. Бейілхан // Заң газеті. – 2021. – 24 тамыз (№ 67) .
 • Бектас, Г. Бір жоғын бұл қазақтың бүтіндеген / Г. Бектас // Aiqyn. – 2018. – 21 тамыз.
 • Бізден қанат қаққандар… // Ұлт сазгерлері ұшқан ұя  : әл-Фараби атын. ҚазҰУ мен журн. фак. 80 жылдық мерейтойына арналады  / құраст. С. Медеубекұлы ; безендірген Қ. Мүбарак ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы, 2014. – 20-220 б.
 • Дәуренбеков, Ж. Детектив жанрының даңғайыры / Ж. Дәуренбеков // Алматы ақшамы. – 2018. – 6 қыркүйек.
 • Детектив жанрының дарабозы Кемел Тоқаевтың 95 жылдығы өтті // Қазақ үні. – 2018. – 1 қазан.
 • Ергөбек, Қ. Баянды мемлекет арқауы / Қ. Ергөбек // Egemen Qazaqstan. – 2022. – 13 желтоқсан (№ 238).
 • Ержанұлы, Е.  Байқаудың бесінші белесі / Е. Ержанұлы // Заң газеті. – 2022. – 1 қараша (№ 87).
 • Есенжол, А. Қазақ детективінің дарабозы / А. Есенжол // Astana aqshamy. – 2019. – 5 қазан.
 • Жайлаубаев, Ж. Тағылым : жазушы К. Тоқаевтың 85 жылдығына орай / Ж. Жайлаубаев // Жетісу. – 2008. – 22 қараша. 
 • Жунусова, А. К. Кемел Тоқаев – детектив жанрының атасы / А. К. Жунусова // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2021. – № 10. – 66-71 б.
 • Жұмашбаев, С. Сүйген ұл, сүйсінткен ғұмыр / С. Жұмашбаев // Jetisý. – 2019. – 1 қазан.
 • Жылқыбай, Д. Қимай жауға көл арнасын… / Д. Жылқыбай // Жас Алаш. – 2023. – 11 мамыр (№ 36).
 • Ибашева, Т. Байқау жеңімпаздары – Түркістан төрінде  / Т. Ибашева // Заң газеті. – 2021. – 28 желтоқсан (№ 103).
 • Ибрайымов, А. Детектив жанрының сырбазы / А. Ибрайымов // Aqiqat. – 2019. – № 9. – 113-115 б.
 • Ибрайымов, А. Сырбаз / А. Ибрайымов // Qazaq ýniversiteti. – 2019. – 10 қыркүйек.
 • Игіман, Ж. Мәңгілік мұра қалдырған / Ж. Игіман // Jetisý. – 2023. – 2 қыркүйек (№ 100).
 • Иса, Қ. Қалың ел оқыған қаламгер – бақытты жазушы / Қ. Иса // Қазақ үні. – 2021. – 17 мамыр (№ 19-20).
 • Исабеков Д. Кемерінен аспайтын Кемел аға / Д. Исабеков // Қазақ әдебиеті. – 2023. – 25 тамыз (№ 34).
 • Камитбаева, М. Детектив жанырының хас шебері / М. Камитбаева // Qazaqstan samany. – 2018. – 11 қазан.
 • “Кемел қаламгер” // Қазақ әдебиеті. – 2023. – 21 шілде (№ 29).
 • Кемел Тоқаев атындағы сквер ашылды // Prezident & HALYQ. – 2018. – 19 қазан.
 • Кемел Тоқаев атындағы шығармашылық зал ашылды // Қазақ үні. – 2021. – 17 мамыр (№ 19-20).
 • Кеңшілікұлы, А. Қазақ детективін қашан оқимыз? / А. Кеңшілікұлы // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 28 сәуір.
 • Күмісбек, М. Детектив жанрының дегдары / М. Күмісбек // Egemen Qazaqstan. – 2023. – 5 қыркүйек (№ 168).
 • Қалиев, А. Колледж, мектеп, саябақ ашылды / А. Қалиев // Jetisý. – 2023. – 2 қыркүйек (№ 100).
 • Қалиев, А. Қаламгер рухы асқақтады / А. Қалиев // Jetisý. – 2023. – 5 қыркүйек (№ 101).
 • Қараман, Қ. Тың тақырыпқа түрен салған / Қ. Қараман // Жетісу. – 2014. – 12 шілде.
 • Қарқын, К. Майдангер қаламгерге құрмет / К. Қарқын // Almaty aqshamy. – 2021. – 15 мамыр (№ 56).
 • Қасымов, Д. Өшпес өнеге иесі :  Ұлы Отан соғысының ардагері, белгілі қазақ жазушысы К. Тоқаев туралы / Д. Қасымов // Қазақ әдебиеті. – 2016. – 6 мамыр. 
 • Қирабаев, С. Сырбаз : [жазушы Кемел Тоқаев туралы] / С. Қирабаев // Түркістан. – 2004. – 6 мамыр.
 • Қожантов, Ұ. Қазақтың № 1 детектив жазушысы Кемел  Тоқаев туралы сыр / Ұ. Қожантов // Qazaqstan dauiri. – 2023. – 18 мамыр (№ 20).
 • Қожахметова, М. Қазақ детективі дегенде ең алдымен Кемел Тоқаев есімі ойға оралады / М. Қожахметова // Қазақ әдебиеті. – 2008. – 22 тамыз.
 • Құрманбайұлы, Ш. Термин жайын терең пайымдаған қаламгер / Ш. Құрманбайұлы // Қазақ әдебиеті. – 2023. – 11 тамыз (№ 32).
 • Қыдырбек, Ә. Кемел тұлға : [көрнекті жазушы Кемел Тоқаев туралы деректі фильм, режиссерлары : Н. Жуманиязов, Д. Камзанова, Ж. Үмбетова; сценариін жазған продюсер М. Садық] / Ә. Қыдырбек // Егемен Қазақстан. – 2008. – 3 желтоқсан.
 • Қырықбай, А. Детектив жанрының қарлығашы / А. Қырықбай // Ана тілі. – 2006. – 28 желтоқсан.
 • Меңдігереева, Г. Кемел Тоқаев прозасы және қазақ әдебиетіндегі детектив жанры / Г. Меңдігереева; жетекші Е. М. Солтанаева // “Фараби оқулары”:  IV халықаралық Фараби оқулары: студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конф., Қазақстан, Алматы, 10-13 сәуір 2017 жыл  /  ред. алқа: Ө. Әбдиманұлы, К. Қ. Күркебаев, Б. Құлжанова, А. Оспанова, С. Мухаметжанова, Н. Оңдасынова ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Филология және әлем тілдері фак. – Алматы, 2017. – 64 б. 
 • Мұңалбаева, Ү. Басты мақсат – жастарды ерлікке баулу / Ү. Мұңалбаева // Қазақ үні. – 2021. – 17 мамыр (№ 19-20).
 • Мұстафаұлы, Қ. Тереңнен тартқан тектілік / Қ. Мұстафаұлы // Astana aqshamy. – 2023. – 25 сәуір (№ 48).
 • Мұхамедиұлы, А. Даналық дауылпазы / А. Мұхамедиұлы // Қазақ әдебиеті. – 2020. – 9 қазан.
 • Мырза Әли, Қ. Жазушы мұраты / Қ. Мырза Әли // Егемен Қазақстан. – 2009. – 12 наурыз.
 • Нәлібаев, М. Сенім мандаты / М. Нәлібаев // Qazaq. – 2022. – 22-29 қараша (№ 47-48).
 • Ниязбек, Р. Қазақ детективнің атасы / Р. Ниязбек // Egemen Qazaqstan . – 2018. – 2 қазан.
 • Ниязи, Н. Ұлағатты ұстазым менің / Н. Ниязи // Жетісу. – 2003. – 11 қазан.
 • Нұрғазыұлы, А. Қазақ әдебиеті кемелін еске түсіреді /  А. Нұрғазыұлы. // Алматы ақшамы. – 2014. – 26 сәуір.
 • Нұрғалымұлы, Ұ. Майдан тудырған сөз / Ұ. Нұрғалымұлы // Egemen Qazaqstan. – 2019. – 19 шілде.
 • Нұрғалымұлы, Ұ. Соғыс сомдаған суреткер / Ұ. Нұрғалымұлы // Egemen Qazaqstan. – 2020. – 12 мамыр.
 • Нұрғожаев, Ж. Таң жұлдызы /  Ж. Нұрғожаев // Жас Алаш. – 2021. – 18 наурыз.
 • Омбыда Кемел Тоқаевқа мемориал тақта орнатып, М. Жұмабаев атындағы стипендия тағайындаған Махаббат Көптұров / М. Көптұров Омбыдағы Ш. Уәлиханов атындағы орыс-қазақ достығы орталығының басқарма төрағасы // Túrkistan. – 2023. – 04-11 сәуір (№ 14/15).
 • Оспанұлы, Ж. Қаһарман қаламгер / Ж. Оспанұлы  // Жетісу. – 2018. – 22 қыркүйек.
 • Өксікбаев, О. Елін сүйген ерен ер / О. Өксікбаев // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 18 мамыр (№ 91).
 • Өмірбаев, А. Ел мен жердің жыршысы / А. Өмірбаев // Жетісу. – 2008. – 27 қараша. 
 • Өмірбаев, А. Жанр жүгін жалғыз көтерген / А. Өмірбаев // Jetisý. – 2023. – 8 тамыз (№ 90).
 • Өмірбаев, А. Қаратал өңірімен танысты  / А. Өмірбаев // Jetisý. – 2021. – 18 қыркүйек (№ 103).
 • Панзабеков, К. Марқұм болған жазушылардың жазығы не? немесе ашық күнде адасу сыры / К. Панзабеков // Қазақ. – 2016. – 18-25 наурыз.
 • Рахимова, Ж. Аты да, заты да – КЕМЕЛ / Ж. Рахимова // Алаш айнасы. – 2013. – 1 наурыз.
 • Садық, М. Әке аманаттаған әділдік / М. Садық // Egemen Qazaqstan. – 2021. – 26 қазан (№ 203).
 • Садық, М. Әке аманаттаған әділдік / М. Садық // Қала мен дала. – 2022. – 10 маусым (№ 22).
 • Садық, М. Қаһармандық қағидасы / М. Садық // Egemen Qazaqstan . – 2022. – 9 мамыр (№ 86).
 • Сайтбеков, А. Қазақ детективіне құрмет / А. Сайтбеков // Заң газеті. – 2022. – 9 желтоқсан (№ 98).
 • Сайыстың басты кейіпкері – cудьялар // Заң газеті. – 2021. – 28 желтоқсан (№ 103).
 • Сарбалаұлы, Б. Адалдықты аманаттап… / Б. Сарбалаұлы // Juldyz. – 2019. – № 2. – 152-164 б. 
 • Сарбалаұлы, Б. Талант пен тағдыр тұрлауы / Б. Сарбалаұлы // Almaty aqshamy. – 2018. – 25, 27 қыркүйек.
 • Сәрсекеев, Қ. Жұлдыздар алыстаған сайын  айқын көрінеді / Қ. Сәрсекеев // Қазақ. – 2014. – 18-25 сәуір.
 • Сәрсенбаев, Н. Ұлттық құндылықтарға құрмет / Н. Сәрсенбаев // Ana tili. – 2020. – 11 – 17 маусым.
 • Сәрсенхан, Б. “AQ JOL”-дың ғасырлық жолы / Б. Сәрсенхан // Egemen Qazaqstan. – 2022. – 9 қыркүйек (№ 172).
 • Сәрсенхан, Б. Детективтің Кемелі / Б. Сәрсенхан // Қазақ әдебиеті. – 2018. – 28 қыркүйек.
 • Сәттібайұлы, К. Тұңғыш / К. Сәттібайұлы  // Қазақ әдебиеті. – 2018. – 31 тамыз – 6 қыркүйек.
 • Сәттібайұлы, К. Жолбасы / К. Сәттібайұлы // Егемен Қазақстан. – 2015. – 15 сәуір.
 • Сәттібайұлы, К. Кемел Тоқаевтың жазушылығы кинорецензиядан басталған / К. Сәттібайұлы // Gazaqstan arhivteri = Архивы Казахстана. – 2020. – № 4(56). – 53-60.
 • Сәттібайұлы, К. Тұңғыш : [детектив жанрының тұңғышы, жазушы Кемел Тоқаевтың шығармалары жайында] / К. Сәттібайұлы // Алматы ақшамы. – 2016. – 16 маусым.
 • Солтанаева, Е. Кемел Тоқаев шығармаларындағы шындық пен шеберлік / Е. Солтанаева // Qazaq unıversıteti. – 2023. – 21 тамыз (№ 31).
 • Сұлтанғазы, А. Ғасыр қойнауындағы қазына / А. Сұлтанғазы // Jetisý. – 2023. – 19 тамыз, 2 қыркүйек (№ 95, 100).
 • Сімәділ, Қ. Түнде оқ атылмауы үшін / Қ. Сімәділ // Ana tili. – 2023. – 7 қыркүйек (№ 36).
 • Сымылтырова, А. Кемел аға аманаты / А. Сымылтырова // Үш қоңыр. – 2021. – 31 желтоқсан (№ 52).
 • Тарази, Ә. Еркектің құрғақ көз жасы : естелік / Ә. Тарази // Егемен Қазақстан. – 2003. – 22 қазан.
 • Тарази, Ә. Тұғыры биік тұлпар : (естелік-эссе) / Ә. Тарази // Қазақ әдебиеті. – 2023. – 2 маусым (№ 22).
 • Таразы // Jetisý. – 2023. – 2 қыркүйек (№ 100).
 • Тоқаев Кемел // Жетісу : энцикл. / ред. алқа: Ә. Қайдар (бас ред.), Ғ. Әнес, Е. Далбағаев, Е. Ерғожин, Ш. Құлмаханов, Т. Молдағалиев, К. Нұрпейісов, Н. Оразалин, Е. Рахмадиев, Қ. Сұлтанов ; шығармашылық топ: Ж. Адаев, Қ. Ахметов, Т. Әбдуәлиев, Ғ. Жазылбеков, К. Құныпияұлы, О. Сағидәулетұлы, Қ. Смаділова, М. Ізімұлы ; Алматы облысының әкімдігі. – Алматы, 2004. – 576 б., [48] бет түрлі түсті суретті жапсырма : фот.
 • Тоқаев Кемел // Қазақстан : ұлттық энцикл. / бас ред. Б. Аяған ; бас ред. мүшелері: С. Әбиев, Б. Әйтімова, Б. Әлиаров, М. Әлиев, К. Бпйпақов, А. Бәкір (жауапты хатшы), Ә. Бейсенова, Г. Бельгер, К. Бұрханов, А. Гаркавец, А. Грибановский, Е. Ергожин, Е. Ертісбаев, Ғ. Есім, М. Жұрынов, С. Зиманов, Ә. Кекілбаев, Ә. Қайдар, С. Қасқабасов, А. Қошанов, К. Құсайынов, М. Мағауин, Б. Мұқашев, Н. Нұрғазин, К. Нұрпейіс, Ә. Омбаев, А. Рақышев, Т. Рсаев (бас ред. орынбасары), Т. Садықов, С. Сартаев, Д. Сүлеев, О. Сүлейменов, И. Тасмағамбетов, М. Тәжин, Ш. Уәлиханов. – Алматы, 2006. 8-том. – 412 б. : фот.
 • Тоқаев Кемел // Қазақстан жазушылары: ХХ ғасыр : анықтамалық / құраст.: Е. Дүйсенбайұлы, А. Естен, Қ. Омарұлы, М. Есләмғалиұлы, Қ. Жұмашева ; ҚР Ақпарат м-гі. – Алматы, 2004. – 304 б.

 • Тоқаев Кемел // Қазақстан жазушылары : анықтамалық / құраст. С. Қамшыгер, Қ. Жұмашева; ред. Б. Шаханұлы, А. Талаптан, М. Жұмағалиев, К. Айтжұманұлы; суретші дизайнер Ж. Болатаев, Н. Наурызбаев; компьютерге терген А. Атымтаева; ҚР Мәдениет және ақпарат м-гі, Ақпарат және мұрағат комитеті. – Алматы, 2009. – 387 б.: фот.
 • Тоқаев, Қ. “Әке туралы ой-толғау” (үзінді) / Қ. Тоқаев // Jetisý. – 2023. – 2 қыркүйек (№ 100).
 • Тоқаев, Қ. Әке туралы толғаныс / Қ. Тоқаев // Аңыз адам. – 2019. – № 8. – 8-10 б.
 • Тоқаев, Қ. Әке туралы толғаныс / Қ. Тоқаев // Қазақ әдебиеті. – 2006. – 20-26 қаңтар.
 • Тоқаев, Қ-Ж. Детектив шыңына шыққан / Қ-Ж. Тоқаев // Жетісу. – 2018. – 20 наурыз.
 • Тұрысбек, Р. Авторлық ұстаным және соғыс шындығы / Р. Тұрысбек // Қазақ әдебиеті. – 2021. – 7 мамыр.
 • Түменбай, Қ. Бір жыл / Қ. Түменбай // Ana tili. – 2020. – 11 – 17 маусым.
 • Тілеужанқызы, Ә. Омбы сапары / Ә. Тілеужанқызы // Túrkistan. – 2023. – 30 наурыз (№ 12).
 • Фараб кітапханасы қазынаға бай // Заң газеті. – 2021. – 28 желтоқсан (№ 103).
 • Шытырман жанрдың шебері // Jetisý. – 2023. – 6 қыркүйек (№ 169).
 • Ысқақбай, Ә. Шырағы бар мәңгілік сөнбейтұғын / Ә. Ысқақбай // Jetisý. – 2023. – 1 шілде (№ 123).
 • Арин А. Писатель, воин, гражданин / Арин А. // Огни Алатау. – 2013. – 19 октября.
 • Асилов, Н. Завет потомкам / Н. Асилов // AIBYN. – 2020. – № 5 (147). – С. 4-7.
 • Асилов, Н. Завет потомкам: начальник Военно-исторического музея Вооруженных сил, доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, подполковник / Н. Асилов // Sarbaz. – 2020. – 5 мая.
 • Базарбаева, З. Слово о писателе и человеке / З. Базарбаева // Казахстанская правда. – 2023. – 6 мая (№ 85).
 • Байтанаев, С. Взрослое детство, пороховая юность … / С. Байтанаев // Деловой Казахстан. – 2023. – 16 июня (№ 23).
 • Брусиловская, Е. Казахская литература – память и люди / Е. Брусиловская // Казахстанская правда. – 2023. – 1 июня (№ 102).
 • Ержанулы, Е. Возрождение казахского детектива / Е. Ержанулы; перевод О. Домаев // Юридическая газета. – 2022. – 4 ноября (№ 88).
 • Канапьянов, Б. Пульс наручных часов: о ратном подвиге казахского писателя-фронтовика Кемеля Токаева / Б. Канапьянов // Литературная газета. – 2020. – 3-9 июня.
 • Капалбекулы, Н. Судьба, благословленная Жамбылом / Н. Капалбекулы // Огни Алатау. – 2021. – 29 мая (№ 57).
 • Карякина, И. Основоположник детективного жанра в Казахстане / И. Карякина // Огни Алатау. – 2021. – 21 окт. (№ 117).
 • Касымов, Д. Война и мир: рассекреченные документы архива Министерства обороны России позволяют по-новому взглянуть на биографию Кемеля Токаева / Д. Касымов // Литер. – 2016. – 5 мая.
 • Кемель Токаев // Писатели Казахстана: справ. / сост. М. Ауэзов, К. Жорабеков, Р. Жангужина; ред. Г. Дмитриева, М. Злобин. – Алма-Ата, 1982. – С. 236-237: фот.
 • Кенжина, А. Вся его осознанная жизнь: [о кн. К. Токаева «Слово об отце»] / А. Кенжина // Экспресс К. – 2006. – 19 янв.
 • Кешин К. Мастер нравственного сюжета / К. Кешин // Казахст. правда. – 2003. – 24 окт.
 • Кратенко, А. Он казахский солдат, прошагал полземли / А. Кратенко // Экспресс К. – 2020. – 25 сент.
 • Магзумова, М. Писатель-детектив / М. Магзумова // Казахстанская правда. – 2019. – 16 апр.
 • Муканова, Г. Книга об отце: [о кн. К. Токаева «Слово об отце»] / Г. Муканова // Мысль. – 2006. – № 5. – С. 74-75.
 • Писатель, воин, гражданин // Огни Алатау. – 2020. – 17 октября.
 • Писатель-фронтовик, патриот-гражданин // Мысль. – 2003. – № 12. – С. 69.
 • Таран, О. Пусть каждый исполнит свой долг / О. Таран // Казахстанская правда. – 2015. – 26 июня. 
 • Токаев К. Слово об отце / К. Токаев // Простор. – 2005. – № 5. – С. 80-134.
 • Токаев, К.-Ж. Он не вернулся из боя: [эксклюзивное интервью международной телерадиокомпании “Мир”] / К.-Ж. Токаев // Аргументы и факты. – 2020. – 6-12 мая.
 • Туганбаев, М. По заслугам – и награда / М. Туганбаев // Огни Алатау. – 2020. – 20 октября.
Яндекс.Метрика