Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласында бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең түсінетін білікті гуманитарлық сала мамандары да ауадай қажет екенін айтты. Тарих пен саясаттану, әлеуметтану мен философия, психология, педагогика, экономика, мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студенттерге заманға лайық білім беруге қажетті жағдай  жасауды тапсырды.
Осы міндетті іске асыруға мүмкіндік беретін негізгі тетік ретінде «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы қолға алынды. 
Аталған жоба аясында алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең үздік деген университет оқулықтары түрлі тілдерден қазақ тіліне аударылып, біздің студенттерге дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасалмақ. ​ ​Толығырақ
Бүгінгі таңда әл-Фараби кітапханасының сайтында цифрлы формат түрінде қазақ тіліне аударылған тұңғыш 56 оқулық орналасқан.​

Осы маңызды және ауқымды жобаны насихаттау мақсатында біздің кітапханада кітапхана қызметкерлері арасында кітап шолуы ұйымдастырылды. Толығырақ мына сілтеме арқылы таныса аласыздар: /wp-content/uploads/2020/08/rzh1.pdf, /wp-content/uploads/2020/08/rzh2.pdf, /wp-content/uploads/2020/08/rzh3.pdf, /wp-content/uploads/2020/08/rzh4.pdf, /wp-content/uploads/2020/08/rzh5.pdf, /wp-content/uploads/2020/08/rzhimg.pdf.

ПСИХОЛОГИЯ

159.922.2(075.8)
А 80
Аронсон, Эллиот.
Көпке ұмтылған жалғыз [Мәтін] = The Social Animal : әлеуметтік психологияға кіріспе : [оқулық] / Э. Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. б.]. – 11-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 407, [2] б. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7349-09-7 : Б. ж.
Оқу
159.9(035.3)
К 45
Кови, Стивен Р.

Жасампаз жандардың 7 дағдысы: тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері[Мәтін] : монография / С. Р. Кови ; жоба жетекшісі Р. Кенжеханұлы ; ауд. Ғ. Төлеғұл [және т.б.] ; жауапты ред. Ә. Жапақ. – Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 350, [2] б. – 5000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-27-1
Оқу
159.943.64:81(075.8)
П 28
Пинкер, Стивен. 
Тіл – инстинкт = The Language Instinct [Мәтін] : тіл мен сана туралы жаңа ғылым / С. Пинкер ; [ауд.: Ш. Құрманбайұлы, С. Абдрасилов, С. Иманбердиева ; жауапты шығ. С. Үркінбаев]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 383, [2] б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-30-1 : 4000.00 тг.
Оқу
159.9:004.738.5(075.8)
У 62
Уоллейс, Патрисия. 
Интернет психологиясы = The Psychology of the Internet [Мәтін] : оқулық / П. Уоллейс ; [ауд., жауапты шығ. Е. Жеңісұлы]. – 2-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 355 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-23-3 : 4800.00 тг.
Оқу
159.9:001.895(091)(035.3)
Ш 92
Шульц, Дуэйн.

Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A History оf Modern Psychology : [монография] / Д. Шульц, С. Э. Шульц ; ауд. Б. Қ. Ақын [және т.б.]. – 11-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 447, [1] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-12-7 : Б. ж.
Оқу

СОЦИОЛОГИЯ

001(038)
О 50
Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі [Мәтін] = Dictionary of the Social Sciences : сөздік / ред. басқ. К. Калхун ; [ауд.: М. Жолшаева, А. Қуанышбекова, Д. Мәзен]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 479 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-74-5 : 5000.00 тг.
Оқу
316(075.8)
Б 80
Бринкерхоф, Дэвид.
Әлеуметтану негіздері [Мәтін] = Essentials of Sociology : [оқулық] / Д. Бринкерхоф, Р. Уейтс, С. Ортега ; ауд. М. И. Амандосова [және т.б.]. – 9-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 454, [12] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-15-8 : Б. ж.
Оқу
316.6(075.8)
М 13
Майерс, Дэвид Г.

Әлеуметтік психология [Мәтін] = Social Psychology : [оқулық] / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж ; ауд. Г. Қ. Айқынбаева [және т.б.]. – 12-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 559, [1] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-08-0 : Б. ж.
Оқу
316(075.8)
Р 51
Ритцер, Джордж.

Әлеуметтану теориясы [Мәтін] = Sociological Theory : [оқулық] / Дж. Ритцер, Дж. Степницки ; ауд. Г. О. Әбдікерова [және т. б.]. – 10-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 829, [1] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр.: 758-829 б. – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-17-2 : Б. ж.
 Оқу
005.32(075.8)
Р 54
Роббинс, Стивен П. 
Ұйымдық мінез-құлық негіздері = Essentials of Organizational Benavior [Мәтін] : оқулық / Стивен П. Роббинс, Тимати А. Джадж ; ауд.: Е. Қашқынова, А. Қуанышбекқызы, Д. Мәзен ; жауапты шығ. Н. Қожабек. – 14-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 487 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-20-2 : 4300.00 тг.
Оқу

ФИЛОСОФИЯ

1(091)(035.3)
Д 38
Джонстон, Дерек.
Философияның қысқаша тарихы [Мәтін] = A Brief History of Philosophy :  Сократтан Дерридаға дейін : [монография] / Д. Джонстон ; ауд.: Г. З. Әбдірасылова, Г. Ж. Нұрышева. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 212, [2] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр.: 211-212 б. – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-05-9 : Б. ж.
Оқу
14(4-15)(035.3)
К 30
Кенни, Энтони
Батыс философиясының жаңа тарихы [Мәтін] : [монография] / Э. Кенни ; [ауд.: А. С. Аяпбекова, Н. Т. Базарбай, А. Рыскиева]. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – ISBN 978-601-7943-00-4. 1-т. : Антика философиясы = Ancient Philosophy. – 407, [1] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр.: 398-405 б. – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-01-1 : Б. ж.
Оқу
14(4-15)(035.3)
К 30
Кенни, Энтони
Батыс философиясының жаңа тарихы = A New History of Western Philosophy [Мәтін] : [монография] / Э. Кенни ; ауд.: А. Алдабердіқызы, Ш. Ш. Әлменова, Д. М. Қалиев. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – ISBN 978-601-7943-00-4. 2-т. : Орта ғасыр философиясы = Medieval Philosophy. – 400 б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр.: 392 б. – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-02-8 : Б. ж.
Оқу
14(4-15)(075.8)
К 30
Кенни, Энтони
Батыс философиясының жаңа тарихы = A New History of Western Philosophy [Мәтін] : оқулық / Э. Кенни ; [ауд. Г. Ж. Нұрышева ; жауапты шығ. С. Ә. Сыбанбай]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 10 000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-24-0. 3-т. : Қазіргі заман философиясының бастауы. – 411 б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – : 4500.00 тг
Оқу
14(4-15)(075.8)
К 30
Кенни, Энтони
Батыс философиясының жаңа тарихы = A New History of Western Philosophy [Мәтін] : оқулық / Э. Кенни ; [ауд. А. Байдлаева ; жауапты шығ. С. Ә. Сыбанбай]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 10 000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-25-7. 4-т. : Қазіргі заман философиясы / Э. Кенни. – 419 б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – : 4500.00 тг.
Оқу
14(091)(035.3)
Х 39
Хесс, Реми
Философияның таңдаулы 25 кітабы [Мәтін] : монография / Р. Хесс; ауд.: Ә. Құранбек, А. А. Рыскиева. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 359 б. – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-04-2 : 3000.00 тг.
Оқу

ДІНТАНУ

2(091)(035.3)
А 79
Армстронг, Карен.

Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс [Мәтін] = A History of God The 4000-year Quest of Judaism, Christianity and Islam :  Құдайтану баяны : [монография] / К. Армстронг ; ауд. Д. Кенжетай [және т.б.]. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 421, [10] б. : карталар. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-06-6 : Б. ж.
Оқу

КӘСІПКЕРЛІК

334|20|(035.3)
К 86
Куратко, Дональд Ф.
Кәсіпкерлік [Мәтін] = Entrepreneurship : теория, процесс, практика : [монография] / Д. Ф. Куратко ; ауд. М. Қыстаубаева [және т.б.]. – 10-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 479, [1] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-13-4 : Б. ж.
Оқу

МЕДИА

070:654.19:174(035.3)
М 39

Медиа этика [Мәтін] = Media Ethics at Work : жас мамандардың тәжірибесінен / ред.: Л. Э. Пек, Г. С. Рил ; ауд.: Б. Мұқанов, Б. Сәбит, Б. Қадылбек. – 2-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 304 б. – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-18-9 : Б. ж.
Оқу
070(075.8)
Б 38
Бейнбриж, Жейсон.
Медиа және журналистика теория мен практикаға жаңа көзқарас = Media and Journalism: new Approaches to Theory and Practice [Мәтін] : оқулық / Ж. Бейнбриж, Н. Гок, Л. Тайнан ; [ауд.: Ү. Кеңесбаева, Е. Қашқынов, А. Қуанышбекқызы ; жауапты шығ. Д. Дариябек]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 591 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-45-5 : 4800.00 тг.
Оқу

МЕНЕДЖМЕНТ

338.24(075.8)
Г 83
Гриффин, Рикки У.

Менеджмент [Мәтін] = Management : [оқулық] / Р. У. Гриффин ; ауд. Г. А. Абдуллина [және т.б.]. – 12-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 766, [2] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-14-1 : Б. ж.
Оқу
338.24:005.21(075.8)
Г 98
Гэмбл, Джон. 

Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмытылу = Essentials of Strategic Management the Quest for Competitive Advantage [Мәтін] : оқулық / Д. Гэмбл, М. Питереф, А. Томпсон ; [ауд. Ж. Кушебаев ; жауапты шығ. Г. Н. Смағұлова]. – 5-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 534 б. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-36-3 : 4500.00 тг.
Оқу
338.24:005.21(075.8)
Ш 56
Шиллинг, Мелисса А.

Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент = Strategic Management Technological Innovation [Мәтін] : оқулық / Мелисса А. Шиллинг ; [ауд. С. Зиядин ; жауапты шығ. Г. Нұрмолдақызы]. – 5-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 378 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-48-6 : 4300.00 тг.
Оқу
005.95/.96(075.8)
У 35
Уилтон, Ник.

HR-менеджментке кіріспе = An Introduction to Human Resource Management [Мәтін] : оқулық / Н. Уилтон ; [ауд.: Г. Әбішева, А. Бергалиева ; жауапты шығ. Н. Қожабек]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 531 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-32-5 : 4300.00 тг.
Оқу

ЭКОНОМИКА

33(038)
Б 62
Блак, Джон.

Оксфорд экономика сөздігі [Мәтін] = A Dictionary of Economics (Oxford Quick Reference) : сөздік / Д. Блак ; [ауд.: А. Арғынғазиев, Ж. Кушебаев, А. Өміртай]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 606, [2] б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-75-2 : 5000.00 тг.
 
Оқу
334(075.8)
К 93
Куратко, Дональд Ф.

Предпринимательство: теория, процесс, практика [Текст] = Entrepreneurship Theory, Process, Practice : учебник / Д. Куратко ; [пер. С. А. Нурова ; отв. ред. И. А. Малахова]. – 10-е изд. – Алматы : ОФ «Ұлттық аударма бюросы», 2019. – 513, [1] с. – 10 000 (тираж). – ISBN 978-601-7943-68-4 : 5000.00 тг.
Оқу
330(075.8)
М 95
Мэнкью, Н. Грегори.

Экономикс [Мәтін] = Economics : [оқулық] / Н. Г. Мэнкью, М. П. Тейлор ; ауд. Л. Ә. Бимендиева [және т.б.]. – 4-халықаралық бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 833, [1] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-10-3 : Б. ж.
Оқу

АНТРОПОЛОГИЯ

141.319.8(075.8)
Б 25
Барнард, Алан.

Антропология тарихы мен теориясы [Мәтін] = History and Theory in Anthropology : [оқулық] / А. Барнард ; ауд. Ж. Жұмашова. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 240 б. : схемалар. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-16-5 : Б. ж.
Оқу

ЛИНГВИСТИКА

81’22(035.3)
Л 76
Лотман, Юрий.
Семиосфера [Мәтін] : монография / Ю. Лотман ; [ауд. Ұ. Еркімбай ; жауапты шығ. Т. Муктаров]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 637, [1] б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-34-9 : 4500.00 тг
Оқу
81’27:303.446.23(035.3)
Т 36
Тер-Минасова, С. Г.
Тіл және мәдениетаралық коммуникация [Мәтін] = Язык и межкультурная коммуникация : [монография] / С. Г. Тер-Минасова ; ауд.: Х. Ордабекова, Ш. Бағиева. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 317, [2] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-07-3 : Б. ж.
Оқу
81(035.3)
Ф 87
Фромкин, Виктория.
Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] = An Introduction to Language : [монография] / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс ; ауд.: М. Жаңабекова, Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова. – 10-бас. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 586, [2] б. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр.: бөлім соңында. – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-11-0 : Б. ж.
Оқу
80/81(09)(035.3)
Я 64
Янсон, Торе.
Тіл тарихы = The History of Languages [Мәтін] : кіріспе / [ауд. Ү. Кеңесбаева ; жауапты шығ. Н. Қожабек]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 223 б. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-21-9 : 4500.00 тг.
Оқу

ИННОВАЦИЯ

338.4:004(035.3)
Ш 35
Шваб, Клаус. 
Төртінші индустриялық революция [Мәтін] = The Fourth Industrial Revolution : [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов. – Астана : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2018. – 198, [2] б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-03-5 : Б. ж.
Оқу

ӘДЕБИЕТТАНУ

82.0(075.8)
Р 17
Райан, Майкл. 

Әдебиет теориясы = Literary Theory [Мәтін] : кіріспе / М. Райан ; [ауд.: Ә. Ахметов, Ә. Жапақ ; жауапты шығ. Ә. Жүсіпова]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 291 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-37-0 : 4000.00 тг.
Оқу
82.0(075.8)
Ә 22

Әдебиет теориясы = Literary Theory [Мәтін] : антология / ред.: Д. Ривкин, М. Райан ; [ауд. М. Ибрайымова ; жауапты шығ. А. Әліш]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-53-0. 1-т. – . – 567 б. – ISBN 978-601-7943-54-7 : 5000.00 тг.
Оқу
82.0(075.8)
Ә 22

Әдебиет теориясы = Literary Theory [Мәтін] : антология / ред.: Д. Ривкин, М. Райан ; [ауд. А. Исембердиева ; жауапты шығ. Л. Асқар]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-53-0. 2-т. – . – 371 б. – ISBN 978-601-7943-55-4 : 5000.00 тг.
Оқу
82.0(075.8)
Ә 22

Әдебиет теориясы = Literary Theory [Мәтін] : антология / ред.: Д. Ривкин, М. Райан ; [ауд. Ж. Жұмашова ; жауапты шығ. Д. Мұхамедиев]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-53-0. 3-т. – . – 439 б. – ISBN 978-601-7943-56-1 : 5000.00 тг.
Оқу
82.0(075.8)
Ә 22

Әдебиет теориясы = Literary Theory [Мәтін] : антология / ред.: Д. Ривкин, М. Райан ; [ауд. А. Шәріп ; жауапты шығ. А. Шәріп]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-53-0. 4-т. – . – 450 б. : сур. – ISBN 978-601-7943-57-8 : 5000.00 тг.
Оқу

БИЗНЕС

005.57(035.3)
Б 66
Бове, Куртланд Л.
Қазіргі бизнес-коммуникация = Business Communication Today [Мәтін] : монография / К. Бове, Д. Тилл ; [ауд. А. Қуанышбекова ; жауапты шығ. М. Бисенбаева]. – 14-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 735 б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-46-2 : 5000.00 тг.
Оқу
339.9(075.8)
Х 44
Хилл, Чарльз.
Халықаралық бизнес: жаһандық нарықтағы бәсеке = International Business: Competing in the Global Marketplace [Мәтін] : оқулық / Ч. Хилл, Т. Халт ; [ауд.: А. Алманова және т.б. ; жауапты шығ. А. Оспанбай]. – 12-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 693 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-44-8 : 5000.00 тг.
Оқу

ТАРИХ

94(100)(035.3)
Д 16
Данн, Росс. 
Panorama: Дүниежүзі тарихы = Panorama a World History [Мәтін] : монография / Р. Е. Данн, Л. Дж. Митчелл ; [ауд.: Р. Исаева, Ұ. Кенжебаева, Ж. Қожабекова және т. б. ; жауапты шығ. Қ. Сімәділ]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-49-3.
1-кітап. – 531 б. – ISBN 978-601-7943-51-6 : 5000.00 тг.
Оқу
94(100)(035.8)
Д 16
Данн, Росс. 
Panorama: Дүниежүзі тарихы = Panorama a World History [Мәтін] : монография / Р. Е. Данн, Л. Дж. Митчелл ; [ауд.: Р. Исаева, Г. Жолдасбаева, Ж. Қожабекова және т. б. ; жауапты шығ. Қ. Сімәділ]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-49-3.
2-кітап. – 491 б. – ISBN 978-601-7943-50-9 : 5000.00 тг.
Оқу
94:130.2(100)(035.3)
Х 20
Харари, Ювал Ноаһ.
Homo Deus: Болашақтың қысқаша тарихы [Мәтін] = Homo Deus: A Brief History of Tomorrow : монография / Ю. Н. Харари ; [жауапты шығ. Н. Омарбек ; ауд. Е. Әбдіраман]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 434, [1] б. – (Рухани жаңғыру). – 5000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-77-6 : 5000.00 тг.
Оқу
94|20|(035.3)
Х 20
Харари, Ювал Ноаһ.
XXI ғасырға 21 сабақ [Мәтін] = 21 Lessons for the 21st Century : монография / Ю. Н. Харари ; [жауапты ред., ауд. Қ. Сімәділ ; ауд.: Е. Искаков, М. Сеңгірбай]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 382, [2] б. – (Рухани жаңғыру). – 5000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-76-9 : 5000.00 тг.
Оқу

ҚҰҚЫҚТАНУ

341(075.8)
Д 40
ДиМаттео, Ларри А.
Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: транзакциялық тұрғыдан зерделеу = International Business Law and the Legal Environment: A Transactional Approach [Мәтін] : оқулық / Л. ДиМаттео ; [ауд.: К. М. Абишова және т.б. ; жауапты шығ. Н. Е Тажқұран]. – 3-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 651 б. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-31-8 : 5000.00 тг.
Оқу
341(075.8)
Ш 75
Шо, Малколм Н.
Халықаралық құқық = International Law [Мәтін] : оқулық / М. Шо ; [ауд. О. Кенжебаев ; жауапты шығ. З. К. Башбаева]. – 8-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). – 10000 (таралым) экз. – ISBN 978-601-7943-19-6. 1-кітап. – 583 б. – : 4800.00 тг.
Оқу
341(075.8)
Ш 75
Шо, Малколм Н.
Халықаралық құқық = International Law [Мәтін] : оқулық / М. Шо ; [ауд.: О. Кенжебаев, Ұ. Кенжебаева ; жауапты шығ. З. К. Башбаева]. – 8-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – (Рухани жаңғыру). 2-кітап. – 623 б. – ISBN 978-601-7943-47-9 : 4800.00 тг.
Оқу
341(075.8)
Ш 81
Шоу, Малкольм Н. 
Международное право [Текст] : учебник / М. Шоу. – 8-е изд. – Алматы : ОФ «Ұлттық аударма бюросы», 2019. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-71-4.
Т. 1 = International Law. – 639, [1] с. – 10 000 (тираж). – : 5000.00 тг.
Оқу
341(075.8)
Ш 81
Шоу, Малкольм Н. 
Международное право [Текст] : учебник / М. Шоу. – 8-е изд. – Алматы : ОФ «Ұлттық аударма бюросы», 2019. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-67-7.
Т. 2 = International Law. – 715, [1] с. – 10 000 (тираж). – : 5000.00 тг.
Оқу

ПЕДАГОГИКА

37.013(075.8)
Б 59
Битэм, Элен.

Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу = Rethinking Pedagogy for a Digital Age [Мәтін] : XXI ғасырдағы оқыту дизайны / Э. Битэм, Р. Шарп ; [ауд. А. Б. Омарова ; жауапты ред. А. Б. Айтбаева]. – 2-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 326 б. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-29-5 : 4500.00 тг.
Оқу
37.013(075.8)
Б 66
Битэм, Элен.

Переосмысление педагогики для цифровой эпохи. Дизайн в обучении XXI века [Текст] = Rethinking Pedagogy for a Digital Age. Designing for 21st Century Learning : учебник / Х. Битэм ; [пер. С. К. Омарова ; отв. ред. Б. З. Отарбаева]. – 2-е изд. – Алматы : ОФ «Ұлттық аударма бюросы», 2019. – 351, [1] с. – 10 000 (тираж). – ISBN 978-601-7943-70-7 : 4500.00 тг.
 
Оқу
37.013(075.8)
Ш 93
Шунк, Дейл Х. 

Оқыту теориясы: білім беру көкжиегі = Learning Theories: An Educational Perspective [Мәтін] : оқулық / Д. Шунк ; [ауд. Б. М. Мизамхан ; жауапты ред. А. Б. Айтбаева]. – 7-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 607 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-22-6 : 4700.00 тг.
Оқу

МАРКЕТИНГ

339.138(075.8)
К 63
Котлер, Филип Т. 
Маркетинг негіздері = Principles of Marketing [Мәтін] : оқулық / Ф. Котлер, Г. Армстронг ; [ауд.: Б. Абдулхалим және т.б.; ауд Г. Досмухамбетова]. – 17-бас. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 735 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-39-4 : 5000.00 тг.
Оқу

МӘДЕНИЕТТАНУ

7.03(035.3)
Г 59
Гомбрих, Эрнст.
Өнер тарихы = The Story of Art [Мәтін] : монография / Э. Гомбрих ; [ауд. Б. Е. Умарбеков ; жауапты шығ. С. Ж. Үркінбаев]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 678 б. : сур. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-33-2 : 4800.00 тг.
Оқу
130.2:94(100)(035.3)
С 16
Саид, Эдуард Уади.
Ориентализм = Orientalism [Мәтін] : монография / Э. У. Саид ; [ауд.: Т. Муктаров, Қ. Аманжол ; жауапты шығ. Т. Муктаров]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 326 б. – (Рухани жаңғыру). – ISBN 978-601-7943-35-6 : 4300.00 тг.
Оқу

САЯСАТТАНУ

327.821(035.3)
Т 66
Трагер, Роберт. 
Дипломатия коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері = Diplomacy Communication and the Origins of International Order [Мәтін] : монография / Р. Трагер ; ауд.: Е. Искаков, А. Рыскиева, Г. Асанова ; жауапты шығ. А. Рыскиева. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 255 б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-28-8 : 4000.00 тг.
Оқу

Қазақ тілі

811.512.122’373.45(038)
Қ 17
Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі [Мәтін] : сөздік / [ред. басқ., құраст. Ш. Құрманбайұлы ; құраст.: С. Исақова, Б. Мизамхан, Г. Әлімбек]. – Алматы : «Ұлттық аударма бюросы» ҚҚ, 2019. – 592, [4] б. – (Рухани жаңғыру). – 10 000 (таралым). – ISBN 978-601-7943-72-1 : 5000.00 тг.
Оқу
Яндекс.Метрика