Жұмыс кестесі

Кітапхананы пайдалану ережесі

Қосымшалар:

1. Тұтынушылардың және кітапхананың құқықтары мен міндеттері

2. Оқырмандардың жоғалтқан құжаттарының орнын толтыру туралы

3. Кітап алуға онлайн-өтінім

1. Жалпы ережелер

1.1 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби атындағы кітапханасы (бұдан әрі қарай – Кітапхана) университеттің оқу үдерісі мен ғылыми-зерттеу қызметінің тақырыптық бағыттары бойынша қорларды қалыптастырады, сақтайды және оларға қол жеткізу мүмкіндігін ұйымдастырады.

1.2 Кітапхана ғылыми, ақпараттық және мәдени-ағартушылық сипаттағы қызметтерді атқарады, университеттегі оқу, оқу-тәрбиелік, ғылыми және инновациялық қызметтерді қамтамасыз етеді.

1.3 Осы Ереже ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2000 ж. 17 қарашадағы № 827 бұйрығымен бекітілген «Жоғары кәсіптік білім беру  ұйымының кітапханасы туралы» Үлгілік ережеге; әл-Фараби атындағы кітапхана туралы Ережеге және университеттің нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленген.

1.4 Осы Ереже Кітапханада оқырмандарға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың жалпы тәртібін реттейді.

1.5 Қолданушы кітапхана қызметтерін пайдалана отырып, осы ережелермен келіседі және Кітапхана қолданушыларының құқықтары және міндеттерімен танысқанын растайды.

2. Оқырмандардың кітапханаға жазылу тәртібі

2.1 Оқырмандардың кітапханаға жазылуы абонементтерде университеттік ID-карта бойынша жүргізіледі. Жазылу үшін Кітапхананың кітапханашы-менеджерлеріне жолығу қажет.

2.2 Бірінші курс студенттері кітапханаға жеке куәлігі бойынша жазылады. ID-карта алғаннан кейін, кітапханашы-менеджерге жолығып, тіркеуден міндетті түрде өткізіп, әрі қарай ID-картасын оқырман билеті ретінде пайдаланады.

2.3 Тіркелгеннен кейін оқырман осы Кітапхананы пайдалану ережесімен танысып, оны қатаң түрде сақтауға міндетті.

2.4 Қаланың басқа жоғары оқу орындарынан келген студенттер ID-карталары немесе студенттік билеттері негізінде кітапхана қызметтерін пайдалана алады.

2.5 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқымайтын немесе жұмыс істемейтін тұлғалар Кітапханаға ақылы негізде жазыла алады. Толығырақ осы Ереженің «8. Сырттан келген пайдаланушыларға арналған ережелер» атты тармағынан білуге болады.

3. Абонементті пайдалану ережелері

3.1 Абонементтерде  әдебиеттерді үйге беру жүзеге асырылады. Сондай-ақ, қолданушылар кітап алуға онлайн-өтінім бере алады.

3.2 Әдебиетке тапсырыс беру кезінде оқырман ID-картасын ұсынады (1 курс студенттері қыркүйек айының соңына дейін жеке куәлігін ұсынады).

3.3 Кітапхана қорынан кітаптарды және басқа да материалдарды алған кезде оқырман оларды мұқият қарап шығуы қажет, басылымның қандай да бір ақауы бар екенін байқаса, кітапханашыға көрсетуі қажет, болмаса басылымның ақауы үшін жауапкершілік соңғы пайдаланған оқырманға жүктеледі.

3.4 Қолданушы әдебиетті бір семестрге немесе бір жылға алады.

Назар аударыңыз! Оқырмандардың жоғалтқан құжаттарының орнын толтыру туралы толығырақ мына жерден қараңыздар.

3.5 Энциклопедиялар, анықтамалықтар, диссертациялар тек оқу залдарында ғана пайдалануға беріледі.  Керек әдебиет абонементте болмай қалған жағдайда, оны кітапхананың http://elibrary.kaznu.kz. сайтының басты бетіндегі  бөлімнен тауып алуға болады.

4. Оқу залын пайдалану ережелері

4.1 Классикалық оқу залын пайдалану үшін қолданушы ID-картасын ұсынса жеткілікті (келгенін тіркеу үшін).

4.2 Классикалық оқу залына келушілерге оқу залының қорында еркін пайдалану режимінде жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі. Оқырмандар қажет әдебиетін сөрелерден өз бетінше тауып, қарай алады және таңдаған кітаптарын ID-карта арқылы өзіне-өзі қызмет көрсету терминалы арқылы рәсімдеп алып кете алады.

4.3 Қажетті әдебиет оқу залында болмаған жағдайда, қолданушы оны кітапхананың http://elibrary.kaznu.kz. сайтында «Электрондық кітапхана» немесе «Электрондық каталог» деген бөлімдерінен тауып,  залдың кітапханашы-менеджеріне тапсырыс беру арқылы алуына болады.

4.4 Оқу залынан кітаптарды үйге өзіне-өзі қызмет көрсету  терминалы арқылы үш күнге алуға болады.

Назар аударыңыз! Оқырмандардың жоғалтқан құжаттарының орнын толтыру туралы толығырақ мына жерден қараңыздар.

4.5 Жалғыз данадағы әдебиет үйге берілмейді, бірақ қажетті беттерін залдағы ксерокс аппараттары немесе ұялы телефон арқылы көшірме жасап алуға болады.

5. Магистранттар залын пайдалану ережелері

5.1 Диссертациялармен жұмыс тек магистранттар залында жүргізіледі.

5.2 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушылары, ғылыми қызметкерлері, докторанттары, магистранттары және студенттері диссертациялар қорын арнайы сұраныс хат негізінде пайдалана алады (1-қосымшаға қараңыз).

Назар аударыңыз! Сұраныс хат бланкін осы жерден жүктеп алуға болады.(жүктеу)

5.3 Диссертациялар қорын пайдалануға құқық беретін сұраныс хат бір күнтізбелік жылға жарамды.

5.4 Диссертация материалдарын дұрыс пайдалануы үшін жауапкершілік оқырманның өзіне және сұраныс хатқа қол қойған оқырманның жетекшісіне жүктеледі.

5.5 Диссертациялардың электрондық нұсқалары кітапхана сайтында оқу үшін қол жетімді.

5.6 Әл-Фараби кітапханасы диссертациялар қорын дәстүрлі (баспа) және электронды түрде қалыптастырады.  Авторлар кітапханаға (Негізгі қорды жинақтау және сақтау басқармасына):

  • баспа түріндегі диссертацияны (1 дана);
  • CD-диск/флеш-картада (1 дана) диссертацияның электронды нұсқасын тапсыруы қажет.

5.7 Диссертация қатты түптеуде тігілген болуы керек.

5.8 Кітапхана диссертацияларға ғылыми өңдеу жүргізіп, кітапхананың анықтамалық іздеу аппаратына деректерін енгізеді.

5.9 Кітапханаға түзетулері, ақаулары бар, мөрі анық басылмаған диссертациялар қабылданбайды.

6. Кітапхананың электрондық залын пайдалану ережелері

6.1 Кітапхананың электрондық залын пайдалану үшін қолданушы кітапханашы-менеджерге ID-картасын ұсынса жеткілікті (бірінші курс студенттері ID-карта алғанша жеке куәлігін көрсетеді).

6.2 Электрондық зал Интернет желісінің ресурстарына, жазылмалы дерек қорларына және өзіміз қалыптастырған дербес электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу мүмкіндігін ұсынады және компьютерлерде орнатылған оқу және ғылыми қызметті бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

6.3 Электрондық кітапхана пайдаланушыларға ыңғайлы болуы үшін мультимедиалық аймақ, Интернетпен, графикалық бағдарламалармен және спутниктік телевизиямен жұмыс істеу аймақтарына бөлінген.

7. Мерзімді басылымдар залын пайдалану ережелері

7.1 Кітапхананың мерзімді басылымдар залын пайдалану үшін қолданушы кітапханашы-менеджерге ID-картасын ұсынса жеткілікті (бірінші курс студенттері ID-карта алғанша жеке куәлігін көрсетеді).

7.2 Мерзімді басылымдар залында соңғы үш жылда шыққан отандық және шетелдік газеттер мен журналдарға, хабаршыларға, бюллетеньдерге, т.с.с. қол жеткізуге болады. Одан ерте жарық көрген басылымдарды менеджерге жолығып, кітапхана қорынан алдыртуға болады.

7.3 Қолданушылар жиі сұрайтын залдағы мерзімді басылымдар жеке папкаларға тігіліп қойылған.

8. Сырттан келген қолданушыларға арналған ережелер

8.1 Жоғары оқу орындарының студенттерінен басқа сырттан келген пайдаланушылар және заңды тұлғалар ақылы келісім-шарт негізінде әл-Фараби атындағы кітапханасын пайдалану абонементін ала отырып, кітапхана қызметтерін пайдалана алады. 

Абонемент құны толығырақ мына жерден қараңыз.

8.2 ҚазҰУ-дан басқа ЖОО-дан келген студенттерге студенттік ID-карты немесе билеті негізінде кітапхана қызметтері тегін көрсетіледі.

8.3 Сырттан келген пайдаланушылардың (қызметкерлер, докторанттар, оқытушылар, магистранттар) кітапханаға жазылуы кітапхана абонементінде жеке куәлігі/паспорты және төлемақы төленгені туралы түбіртек бойынша жүргізіледі.

8.4 Төлемақы «Керемет» студенттерге қызмет көрсету орталығында немесе университет кассалары арқылы жүргізіледі, төлем мақсатында «кітапханалық қызмет көрсету» деп жазылады.

8.5 Абонемент құнына электрондық оқырман билеті, көркем әдебиетті үйге алу мүмкіндігі, оқу залдарында және электрондық кітапханада жұмыс істеу (интернет, деректер қоры), деректер қорымен жұмыс істеуді үйрету, анықтамалық-библиографиялық қызмет көрсету, кітапхана қорын, электрондық каталогты пайдалану және керек кітаптарға онлайн-тапсырыс беру мүмкіндігі кіреді.

8.6 Сырттан келген пайдаланушыларға абонементтен басқа барлық оқу залдарында қызмет көрсетіледі және кітапхананың қорын пайдалана алады.

8.7 Сұраныс хат (1-қосымша) мекеменің ресми бланкісінде басылып, оған мекеме басшысының қолы қойылуы тиіс.

8.8 Диссертациялар қорын пайдалану құқық беретін сұраныс хат бір жылға жарамды.

9. Сыйға келіп түскен кітаптармен жұмыс

9.1 Кітапхана сыйға келесі басылым түрлерін дәстүрлі және электронды түрде қабылдайды:

  • оқу және оқу-әдістемелік басылымдар (соңғы 5 жылда шыққан басылымдар);
  • ғылыми және ғылыми-көпшілік басылымдар (соңғы 5 жылда шыққан басылымдар);
  • көркем альбомдар;
  • отандық және шетелдік көркем әдебиет;
  • кітапхананың бейініне сәйкес келетін журналдар немесе жиынтықтағы жетіспейтін басылым данасын толықтыруға қажет журналдар;
  • сирек, ерекше, құнды категорияларға жататын басылымдар, қолжазбалар

9.2 Сыйға қабылданатын басылымдардың негізгі өлшемдері – өзектілігі, ғылыми, тарихи және көркемділік құндылығы, кітапхана қорын жинақтаудың тақырыптық-типологиялық бейініне сәйкес болуы.

9.3 Кітапхана ұлттық және діни алауыздықты қоздыруға, нәсілдік төзбеушілік, қоғамға жат мінез-құлық және басқа да жағымсыз құбылыстарды насихаттауға бағытталған  басылымдарды сыйға қабылдамайды.

9.4 Сыйға берілетін басылымдар әл-Фараби атындағы кітапхананың Негізгі қорды жинақтау және сақтау басқармасында қабылданады.

9.5 Кітапханаға сыйға кітаптар  беру үшін кітапхананың Негізгі қорды жинақтау және сақтау басқармасына 8(727)3773333 (1703) телефоны бойынша хабарласу қажет немесе library@kaznu.kz электронды поштасына ұсынылатын басылымдардың авторы, атауы, баспасы, шыққан жылы, басылымның жай-күйі көрсетілген тізімді жіберу қажет.

Соңғы жаңалықтар
Яндекс.Метрика