Ғылыми метрикалық жүйелер

Библиометрикалық деректер базасына енгізілген ғылыми басылымдарда ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау – Қазақстан Республикасында ғылыми дәрежелерді қорғау және ғылыми атақтар алу кезінде ескеріледі.

Web of Science: URL: https://www.webofscience.com/

Web of Science – 256 пән бойынша (нақты ғылым, әлеуметтік ғылымдар, өнер және гуманитарлық ғылымдар) бірнеше мәліметтер базасына және дәйексөздерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін веб-сайт.

Жазылымға кіру.
Web of Science Core Collection – ғылыми дәйексөздің ең үлкен дерекқоры. Онда бір миллиардтан астам библиографиялық сілтемелер туралы ақпарат бар. Әрбір сілтеме көзі мұқият индекстеледі, сондықтан дереккөздің өзі және бастапқы жарияланымы іздеуге қолжетімді болады. Web of Science тек мақалаларды ғана емес, сонымен қатар конференция материалдары мен кітаптарды индекстейді. Сондай-ақ бұл база зерттеулерді, патенттерді, стандарттарды қамтиды.
WoS – 1900 жылдан бастап жинақталған деректерді сақтайтын және индекстейтін жалғыз ресурс.
Авторлық құқық: Clarivate Analytics.

Scopus URL: https://www.scopus.com/

Scopus – рецензияланатын ғылыми әдебиеттердің дәйексөзділігі туралы аннотациялар мен ақпаратты қамтитын, деректерді қадағалау, талдау және визуалдаудың кіріктірілген құралдары бар, ең ірі, жетекші, бірыңғай дерекқор.
Деректер базасында жаратылыстану, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар, техника, медицина және өнер саласын қамтитын 5000 халықаралық баспа ұсынған 23700 басылым бар.
23700-ден астам басылым (4000-нан астам ашық қолжетімді журналды қоса алғанда), соның ішінде 280 мамандандырылған басылым:

• 166000-нан астам кітап (жыл сайын тағы 20 000 кітап қосылып отырады);
• 560-тан астам кітап сериясы;
• 8,3 миллионнан астам конференция баяндамалары (100 000 халықаралық конференция);
• баспаға дейінгі дайындықтағы мақалалар («Articles-in-Press») 8000 журналдан тұрады.
71 миллионнан астам жазба:
• 1969 жылдан бастап жинақталған 64 миллион жазба (әдебиетке жақын);
• 1970 жылға дейін 6,6+ миллион жазба, олардың ең алғашқысы 1788 жылдан басталады;
• әлемдегі бес патенттік ведомствоның 39 миллионнан астам патенттік жазбасы.
Ол дереккөздердің үш түрін қамтиды: кітап сериялары, журналдар және салалық журналдар. Сонымен қатар, Scopus-та жүргізілген іздеулер патенттік дерекқордағы іздеулерді де қамтиды. Жазбалар саны шамамен 69 миллион. 2004 жылдан бастап қазіргі күнге дейін уақытша қамту.

Авторлық құқық: Elsevier B. V

SciVal URL: https://www.scival.com/landing

SciVal – визуализация құралдарын және дәйексөзділіктің, экономикалық және әлеуметтік тиімділіктің қазіргі заманғы көрсеткіштерін пайдалана отырып, Халықаралық ғылыми зерттеулерді мониторингтеу мен талдауға арналған онлайн-платформа.
SciVal әлемнің 234 елінің 20500-ден астам зерттеу институттары мен оларға байланысты зерттеушілердің зерттеу нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.
SciVal модульдік платформасы – 230 елден 12000-нан астам ұйымдардың (ЖОО, Мемлекеттік және корпоративтік ғылыми-зерттеу орталықтары) ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін ұсынуды және бағалауды қамтамасыз етеді, ұйымдар мен олардың басшыларына стратегиялық қаражат салуды оңтайландыруға, сондай-ақ зерттеу жұмысының одан әрі бағыттарын тиімді анықтауға және персонал мен серіктестерді таңдау кезінде ұтымды шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
SciVal Snowball Metrics-ті қоса алғанда, салада жалпы қабылданған және түсіндіруге оңай өлшемдердің кең спектрі ұсынылады. SciVal-да қолданылатын өлшемдер ұйымдардың немесе елдердің өнімділігін, дәйексөздерін және ынтымақтастығын бағалауға көмектеседі.
SciVal үшін Деректер көзі – Scopus дерекқоры болып табылады, ол рецензияланған әдебиеттердің аннотациялары мен дәйексөздерінің ең үлкен дерекқоры.
SciVal-да ғылымның ең егжей-тегжейлі жіктеулерінің бірі қолжетімді: 48 млн. жарияланым қазіргі әлемдік ғылымда проминенттілік (өзектілік, проблемаға назар аудару) дәрежесі бойынша сараланатын қарқынды дамып келе жатқан 96000 ғылыми тақырыптарға біріктірілген.

Google Scholar URL: scholar.google.com

Google Scholar – интернеттегі еркін қолжетімді іздеу жүйесі, ол көптеген баспа форматтары мен пәндері бойынша толық мәтінді немесе көркем емес метадеректерді индекстейді.
2004 жылдың қарашасында бета ретінде шығарылған Google Scholar рецензияланған интернеттегі академиялық журналдардың көпшілігін, сонымен қатар кітаптарды, конференция есептерін, диссертацияларды, басып шығаруларды, рефераттарды, техникалық есептерді және басқа да ғылыми әдебиеттерді, соның ішінде сот қорытындылары мен патенттерді қамтиды.
Иесі: Google

Dimensions URL: https://www.dimensions.ai/

Dimensions – Digital Science компаниясының ағылшын тіліндегі веб-сайты
Dimensions – ғылыми жарияланымдар, клиникалық зерттеулер, гранттар және патенттер туралы ақпаратты қамтитын ғылыми метрикалық іздеу-талдау платформасы. Dimensions ғылыми мазмұны жалпыға қолжетімді немесе жазылымға қолжетімді политематикалық толық мәтінді және дерексіз ғылыми құжаттарды құрайды. Платформада ғылыми қоғамдастықтың осы зерттеуге деген қызығушылығын бақылауға мүмкіндік беретін жарияланымдарды іздеу, сүзу және талдаудың кіріктірілген құралдары бар.

РИНЦ URL: https://elibrary.ru/

РИНС- Ресей ғалымдарының ғылыми жарияланымдарының библиографиялық мәліметтер базасы және ғылыми мақалалардың дәйексөз индексі.
Ол – ғылыми зерттеулерді өзекті анықтамалық-библиографиялық ақпаратпен жедел қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен қатар ғылыми-зерттеу ұйымдары, ғалымдар қызметінің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалауды жүзеге асыруға, ғылыми журналдардың деңгейін анықтауға және т.б. мүмкіндік беретін қуатты құрал болып табылады.
РИНС объективті деректер негізінде зерттеу жұмысының нәтижелілігін бағалауға және барлық білім салаларына жататын 600 мыңнан астам ресейлік ғалымдар мен 11 мың ғылыми ұйымдардың жарияланым белсенділігінің статистикасын егжей-тегжейлі зерттеуге мүмкіндік береді. Жүйенің хронологиялық қамтылуы 2005 жылдан басталады және қазіргі күнге дейінгі көптеген дереккөздерді қамтыған көлемі үлкен мұрағаттан тұрады. Күн сайын РИНС-ке Ресей ғалымдары жарияланымдарының 3000-нан астам жаңа сипаттамасы қосылады.
Clarivate Analytics және Elsevier компаниялары Web of Science және Scopus дерекқорына тікелей сұрау салуға және сол жерден жарияланымдардың дәйексөз көрсеткіштерінің ағымдағы мәндерін алуға мүмкіндік беретін келісімдерге ие. Осылайша, РИНС интерфейсін, яғни Web of Science және Scopus басылымдарының дәйексөздерінің санын бір уақытта көруге болады. Бұл тегін мүмкіндік РИНС-ке тіркелген барлық авторлар үшін қолжетімді.

РИНЦ-ке тіркелу үшін
Жаңа пайдаланушыны тіркеу үшін Elibrary бетіне өту керек. Содан кейін қажетті жолдарды толтырыңыз:
 Аты-жөні.
 Жынысы мен туған күні.
 Ұйымның және бөлімшенің атауы.
 Мемлекет және қала.
 Лауазымы, электронды поштасы және т.б.

Стандартты нысанды толтырғаннан кейін email-ға белсендендіру коды келеді. Осылайша ресурсқа кіру мүмкіндігі ашылады. Он күн ішінде қондырма қолжетімді болады.

РИНС базасы пайдаланушыларға екі жолмен анықтауға мүмкіндік береді:
• Author ID көмегімен жүйе пайдаланушыны анықтайды. Сәйкестендіру авторға журналдарда, басқа басылымдарда мақалалар жариялауға, гранттар бөлуге арналған іс-шаралар мен конкурстарға қатысуға мүмкіндік береді;
• авторлардың мүмкіндіктерін кеңейтетін Science Index жүйесінде PIN-кодты алу. Бұл мүмкіндіктер: мақалаларды жеке профильге байланыстыру, мәтіндерді редакциялау, аудару және қарау.
Құралдар авторға электронды библиографиялық жүйеде ақпарат алуға көмектеседі. Author ID сайтқа кірген кезде, ал SPIN-код «Жеке кабинетте» қолжетімді. Екінші кодты алу бірінші кодты бергеннен кейін ғана мүмкін болады.
РИНС-де дәйексөз индексін қалай білуге болады?
ELibrary платформасында ресейлік ғылыми дәйексөз жүйесіне тегін қол жеткізуге болады. Егер адам белгілі бір мәтінді іздеп, индексті анықтағысы келсе, сізге төмендегі әрекеттер қажет:
• сайтта тіркелу;
• РИНЦ интерфейсіне кіру;
• іздеу жолына автордың инициалдарын енгізу;
• журналдың атауын, сонымен қатар іздеу керек ұйымды, басқа параметрлерді көрсету.
Дәйексөз көрсеткіштері автоматты түрде есептеледі.

ELIBRARY.ru URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp

Ғылыми Электронды кітапхана eLIBRARY.RU – бұл ғылым, технология, медицина және білім беру саласындағы 34 млн.-нан астам ғылыми жарияланымдар мен патенттердің рефераттары мен толық мәтіндерін, соның ішінде 5600-ден астам ресейлік ғылыми-техникалық журналдардың электрондық нұсқаларын қамтитын аса ірі ресейлік ақпараттық-талдау порталы, оның ішіндегі 4800-ден астам журнал ашық қолжетімділікте.

Google Patents URL Google Patents: https://patents.google.com/

Google Patents – патенттер мен патенттік өтінімдерді индекстейтін Google іздеу жүйесі.
Google Patents бүкіл әлем бойынша 100-ден астам патенттік ведомстволардың 120 миллионнан астам патенттік жарияланымдарын, сондай-ақ Google Scholar және Google Books индекстелген көптеген басқа техникалық құжаттар мен кітаптарды, сондай-ақ алдыңғы техника деңгейіндегі мұрағаттағы құжаттарды қамтиды. Көптеген құжаттар үшін толық мәтінді сипаттамалар мен формулалар бар.

Қазіргі уақытта біз келесі патенттік ведомстволардың толық мәтінді құжаттарын индекстейміз:

• Америка Құрама Штаттары
• Еуропа
• Жапония
• Қытай
• Оңтүстік Корея
• ВОИС
• Ресей
• Германия
• Біріккен Корольдік
• Канада
• Франция
• Испания
• Бельгия
• Дания
• Финляндия
• Люксембург
• Нидерланды
• Австрия
• Австралия
• Бразилия
• Швейцария
• Тайвань.
Бұл құжаттарға әр дерекқордан (қоғамдық игілікке жататын) берілген патенттер мен жарияланған патенттік өтінімдердің барлық жиынтығы кіреді. АҚШ патенттік құжаттары – 1790 жылдан, ЖБЕК және ДЗМҰ – 1978 жылдан басталады.

Іздеу әдістері:
• Мәтінді тікелей іздеу жолағына теруге болады. Іздеу жүйесі іздеу жолдарын бөледі және іздеу жолағында жеке кілт сөздерді іздейді. Google веб-іздеуіне ұқсас (көбірек білу үшін ақылды іздеу қойындысына өтіңіз).
• Сіз өнертабыстың аты, патенттің жарияланған күні, патент жарияланған ел сияқты метадеректердегі кілт сөздерді қолдана отырып патент іздей аласыз (қосымша ақпарат алу үшін Кеңейтілген іздеу қойындысын басыңыз).
• Сіз патенттің немесе өтінімнің жарияланым нөмірін тікелей енгізе аласыз.
• Іздеу нәтижелерінде толық мәтін, суреттер, PDF-тің бастапқы нұсқасы, метадеректер мен дәйексөздер бар.

Толық нұсқаулық Google патенттерін іздеу

Яндекс.Метрика