Web of Science журналы деңгейінің метрикасы

Журналдың Импакт-факторы. Евгений Гарфилд пен Ирвинг Шер жасаған бұл мағына жеке зерттеушіге емес, белгілі бір журналға қатысты.

Импакт-фактор-белгілі бір кезеңдегі жарияланған материалдарға сілтемелер санымен анықталатын ғылыми басылымның маңыздылығының көрсеткіші. Критерий 1961 жылдан бастап қолданылады және журналдың беделді, тәуелсіз бағалауын, сондай-ақ оның болашағы мен онда ұсынылған мақалалардың құндылығын білдіреді, оны жыл сайын ғылыми ақпарат институты есептейді және «Journal Citation Report»журналында жариялайды.

Импакт-факторды есептеу оқырман хаттарына, жаңалықтардың/кітаптардың ғылыми шолуларына, анықтамалық ақпараттарға, авторлық пікірлерге, редакциялық ескертпелерге қолданылмайды.

Журналдың Импакт-факторы екі элементке негізделген: алымы, ол өткен 2 жыл ішінде журналда жарияланған кез келген мақалаларға ағымдағы жылы сілтемелер санын білдіреді; ал бөлімі – сол 2 жыл ішінде жарияланған негізгі мақалалар (бастапқы материалдар) саны.

Журналдың импакт-факторын есептеу:

ИФ = А: В, мұндағы А = басылымда басылған мақалаларға сілтемелер саны, в = уақыт аралығы.

2020 жылғы дәйексөздер (цитирований) саны.

Журналдың импакт-факторын қалай білуге болады

Әрбір ақпараттық-аналитикалық IT-платформа өзінің ғылымиметрикалық құралдарын қолданатындықтан, ИФ-ты осы басылымдар индекстелген белгілі халықаралық дерекқорлардың ресми сайттарынан табуға болады.

Журналдың импакт-факторын қайдан көруге болады?

  • Журналдың сайтында
  • Деректер базасында Web of Science Core Collection
  • Journal Citation Reports есептер құралында

Web of Science платформасына өтіңіз

Web of Science Core Collections

Journal Citiation Reports

Импакт-фактор, журнал цитаталануының сандық көрсеткіші ретінде, тек WOT (WEB OF SCIENCE) платформасы үшін әзірленген. Тек WOS-да индекстелген журналдарда if болуы мүмкін. Scopus базасындағы журналдарда, егер олар параллель WOS-да индекстелмесе, импакт-фактор болмайды.

Барлық журналдарда импакт-фактор жоқ! Бұл көрсеткіште WOS Core Collection ядросына кіретін журналдар, дәлірек айтқанда осы ядродан келесі екі база бар: Science Citation Index Expanded (SCIE) және Social Sciences Citation Index (SSCI), сондай-ақ if РҒДИ-ға кіретін журналдар және кейбір басқа да Деректер базалары үшін есептеледі. Мысалы, Scopus реферативтік деректер базасының журналдары үшін журналдан дәйексөз алу индексі (CiteScore) өзекті болып табылады.

Журналдың импакт-факторы туралы ақпарат WebofScienceCoreCollection

Web of Science Core Collection журналының импакт-факторын анықтаудың екі жолы бар:

1. Web of Science Core Collection деректер базасын алдын ала таңдап, жарияланымның атауы бойынша іздеуді (publication name) пайдаланыңыз.

Ашылған Жарияланымдар тізімінде журналдың атын басыңыз.

2. Journal Citation Reports журналдарына сілтеме жасау бойынша есептерді пайдалану.

Яндекс.Метрика