ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

На нашем сайте http://elibrary.kaznu.kz в ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ниже перечисленные книги  доступны в электронном формате:

Тоқыбетов, Ж. Ә. Математикалық талдау дәрістерінің конспектісі [Текст] : оқу құралы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2012. - 253,[3] б. 

Математикалық талдау-1 [Текст] : әдістемелік нұсқаулық / [құраст.: Ұ. Р. Көшербаева, Г. Қ. Рзаева, Г. Е. Абдуахитова] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 99, [1] б. 

Механика [Мәтін] : жалпы физикалық практикум / [С. И. Исатаев, Ә. С. Асқарова, С. Ә. Бөлегенова және т.б.; ред. К. Сәбит]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Түзет., толықт. 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 217, [1] б. 

Мұхитдинов, Н. М. "Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы" курсының типтік оқу бағдарламасы [Текст] : (ун-дің студенттеріне арн.) 0108-Биология / Н. Мұхитдинов, Ә. Бегенов, С. Айдосова; әл-Фараби атын. ҚазМҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 1998. - 10 б.

Әметов, Ә. Ә. Ботаника [Текст] : оқулық / ҚР білім және ғылым м-гі. - Алматы : Дәуір, 2005. - 511,[1] б.

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық практикумы [Мәтін] : [практ.] / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А. Ахметова [және т.б.]; [ред. К. Сәбит]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2011. - 188, [1] б. : сур. - Библиогр.: 187 б.

Молдахметов, Марат Молдабекұлы. Гидрологиялық есептеулер [Текст] : оқу құралы / М. М. Молдахметов; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2006 - .

Сейітжанұлы, З. Зұфар. Халық әдебиеті [Текст] : оқу құралы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2002. - 154,[2] б.

Ғабдуллин, М. Мәлік. Қазақ халқының ауыз әдебиеті [Текст] : жоғарғы оқу орынд. студенттеріне арн. оқулық / М. Мәлік. Ғабдуллин. - Алматы : Санат, 1996. - 366,[2] б.

Болғанбайұлы, Ә. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы [Мәтін] : ЖОО филология фак. студ. арн. оқу құралы / Әсет Болғанбайұлы, Ғабдолла Қалиұлы. - Алматы : Санат, 1997. - 256 б.

Болғанбаев, Ә. Әсет. Қазақ тілінің лексикологиясы [Текст] : монография / Ә. Әсет. Болғанбаев. - Алматы : Мектеп, 1988. - 146,[1] б.

Кеңесбаев, І. Ісмет. Қазіргі қазақ тілі: (Лексика, фонетика) [Текст] : пед. ин-тар мен ун-дің филол. фак. арн. оқулық / І. Ісмет. Кеңесбаев. - Алматы : Мектеп, 1975. - 304 б.

Момышұлы, Бауыржан. Көп томдық шығармалар жинағы [Текст] / Бауыржан Момышұлы. - Алматы : Өнер, 2010 - .Т. 16 : Қанмен жазылған кітап. - 270, [2] б. 

Ахметов, К. К. Әдебиеттануға кіріспе [Текст] : [оқу құралы] / К. К. Ахметов. - Қарағанды : Арко, 2004. - 331,[1] б.

Сүлейменов, А. Асқар. Кек [Текст] : [драма-диалогтар, аудармалар, эсселер, ой-толғамдар] / А. Асқар. Сүлейменов. - Алматы : Өнер, 2001. - 728 б.

Тоқыбетов, Ж. Ә. Математикалық талдау дәрістерінің конспектісі [Текст] : оқу құралы: 1 - семестр / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2005. - 138,[2] б.

Бейорганикалық химия практикумы [Текст] : оқу құралы / ред. М. М. Бүркітбаев, Р. Ғ. Рысқалиева. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2009. - 224,[2] б.

Математикалық талдау-1 [Текст] : әдістемелік нұсқаулық / [құраст.: Ұ. Р. Көшербаева, Г. Қ. Рзаева, Г. Е. Абдуахитова] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 99, [1] б.

Азанов, Н. ПКеңістіктегі түзу мен жазықтық [Текст] : оқу-әдістемелік құрал / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2000. - 63 б.

Темірғалиев, Нұрлан.  Математикалық анализ [Текст] : учебное пособие / Нұрлан Темірғалиев. - Алматы : Мектеп, 1987 - . 1-бөлім. - 286, [1] б.

Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары [Текст] : оқу құралы / Е. А. Ахметов және т. б.; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қаз. ун-ті, 2003. - 187,[2] б.

Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие для студентов гуманит., мат. и экон. спец. / З. Г. Бияшева, З. М. Бияшева, В. В. Вышенский и др.; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,, 2002. - 289,[1] с.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т.б; жауапты ред. Ә. Тарақ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. Т. 1. - 258, [3] с.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т. б ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. 2 т. - . - 263, [1] б.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т. б ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. 3 т. - . - 271, [1] б.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т. б ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. 4 т. - . - 278, [1] б.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т. б ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. 5 т. - . - 282, [2] б.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т. б ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. 6 т. - . - 298, [1] б.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [құраст. П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы, және т. б ; жауапты ред. З. Бисенғали ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. 7 т. - . - 306, [2] б.

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [Ж. Дәдебаев, Ө. Әбдиманұлы, Т. Кәкішев және т. б; жауапты ред. Қ. Мәдібаева ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. 8 т. - . - 277, [2] б.  

Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / [Ж. Дәдебаев, Ә. Тарақ, А. Көпбасарова және т. б ; жауапты ред. З. Сейтжанов ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. 9 т. - . - 290, [2] б.

Дәдебаев, ЖАбайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер: [Абайдың антропологизмі]: он томдық / [Ж. Дәдебаев; жауапты ред. З. Сейтжанов]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016.10 т. - . - 268, [1] б.

Дербісәлиев, Ә. Әбсаттар. Қазақ даласының жұлдыздары [Текст] : (тарихи-филол. зерттеу) / "Арқас" өрбіту қорының кітапханасы. - Алматы : Рауан, 1995. - 237,I1I б.

Қамзабекұлы, Д. ДиханАлаш және әдебиет [Текст] : монография / Қамзабекұлы, Дихан. - Астана : Фолиант, 2002. - 471,[2] б.

Қойгелдиев, М. МәмбетАлаш қозғалысы [Текст] : көмекші оқу құралы / М. Мәмбет. Қойгелдиев. - Алматы : Санат, 1995. - 365,[1] б.

Медуханова, Ләзипа Әлекенқызы. Әлемдік экономика [Мәтін] : оқу құралы / Ләзипа Әлекенқызы Медуханова; [ред. Г. Рүстембекова] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 184, [2] б. : сур. - Библиогр.: 180 б.

Нұрпейісов, К. Кеңес. Алаш Һәм Алашорда [Текст] : монография / К. Кеңес. Нұрпейісов. - Алматы : Ататек, 1995. - 251,[3] б.

Өзбекұлы, С. Сәкен. Арыстары алаштың [Текст] : тарихи очерктер / С. Өзбекұлы. - Алматы : Жеті жарғы, 1998. - 186,[2] б.

За консультацией обращаться к библиотекарям - менеджерам зала.