Құқықтық заңнама

СТАНДАРТТАР

Құжаттың нөмірі

Атауы

Сілтеме

ҚР СТ 1237-2004

ҚР Мемлекеттік стандарты. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

Мұрағаттық сақтау ісіне қойылатын жалпы техникалық талаптар

http://online.zakon.kz

 

МЕМСТ 7.1 – 2003

 

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама.

 

МЕМСТ 7.76-96

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

Құжаттар қорын жинақтау. Библиографиялау. Каталогтау. Терминдер мен анықтамалар.

http://gost.libt.ru

 

МЕМСТ 7.0-99

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

Ақпараттық-кітапханалық қызмет, библиография. Терминдер мен анықтамалар.

http://gost.libt.ru

 

МЕМСТ 7.80-2000

Мемлекетаралық стандарт. Библиографиялық жазба.

Тақырыбы. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері.

http://law.edu.ru

МЕМСТ 7.19 - 2001.

Мемлекетаралық стандарт. Деректер алмасу форматы. Жазба мазмұны.

http://law.edu.ru

МЕМСТ 7.25 - 2001.

Мемлекетаралық стандарт. Ақпараттық іздеу біртілді тезаурус.

http://law.edu.ru

МЕМСТ 7.82 - 2001.

Мемлекетаралық стандарт. Библиографиялық жазба. Электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасы. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері.

http://law.edu.ru

 

МЕМСТ 7.83 - 2001.

Мемлекетаралық стандарт. Электронды басылымдар. Негізгі түрлері және басылымдық мәліметтер.

http://law.edu.ru

МЕМСТ 7.77 - 98.

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы. Құрылымы, пайдалану және жүргізу ережесі.

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.90-2007

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Әмбебап ондық жіктеу. Құрылымы, жүргізу және индекстеу ережелері

http://www.library.ru

 

МЕМСТ ИСО 8601-2001

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Күні мен уақытын  ұсыну. Жалпы талаптар.

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.88-2003

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Атауын және жарияланымдар атауындағы сөздерді қысқарту ережелері.

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.88-2003

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Мәтіндік авторлық және баспа түпнұсқаларыЖалпы талаптар.

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.9-95 (ИСО 2014-76)

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Реферат және аңдатпаЖалпы талаптар.

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.87-2003

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Кітап ескерткіштері. Жалпы талаптар.

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.20-2000

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі. Кітапханалық статистика.   

http://www.library.ru

 

МЕМСТ 7.24-2007

Мемлекетаралық стандарт. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.  Ақпараттық іздеу көптілді тезаурус. Құрамы, құрылымы және құрылуына қойылатын негізгі талаптар

http://www.library.ru

 

 

ЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТТІК СИПАТТАҒЫ ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢҒА ТӘУЕЛДІ НЕГІЗГІ АКТІЛЕР

"Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 207-III Қазақстан Республикасының Заңы (16.11.2015 ж. өзгерістерімен және толықтыруларымен).

http://www.zakon.kz/145909-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-15.html

2015 жылғы 28 қазандағы №368-IV ҚРЗ "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет және тарихи-мәдени мұралар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=80148

«Білім беру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 204 бұйрығы

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=78154

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы. (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.05.2014 ж. №538, 19.12.2014 ж. №1332 редакциясында жарияланған).

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60069

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НОРМАЛАР

ТМД елдері-қатысушыларына арналған Модельдік Кітапханалық кодекс.

Жаңа редакция: ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының  жиырма екінші пленарлық отырысында қабылданды. (2003 жылғы 15 қарашадағы № 22-12 қаулысы).

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1166061

 

ИФЛА/ЮНЕСКО-ның Көпшілік кітапханасы Манифесі  

ИФЛА/ЮНЕСКО-ның Көпшілік кітапханасы Манифесі