You are here

Нормативтік құқықтық актілер

Құрметті кітапхана пайдаланушылары! Таныстыру  мақсатында қойылған бұл нормативтік-құқықтық актілер әл-Фараби атындағы кітапхана сайтына жүктелген кезінде, яғни 2018 ж. 15 қыркүйек күні өзекті болды. Кейінгі өзгертулер мен толықтыруларды ресми басылымдардан іздеу керек.  

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НОРМАЛАР

ТМД елдері-қатысушыларына арналған Модельдік Кітапханалық кодекс.

Жаңа редакция: ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының  жиырма екінші пленарлық отырысында қабылданды. (2003 жылғы 15 қарашадағы № 22-12 қаулысы).

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1166061

 

ИФЛА/ЮНЕСКО-ның Көпшілік кітапханасы Манифесі  

ИФЛА/ЮНЕСКО-ның Көпшілік кітапханасы Манифесі