You are here

Жоғалған кітаптардың орнына ұсынылған ктіаптар тізімі

Автор

Наименование

Год издания

Адреса магазинов

 

Литература  по филологии на казахском языке

1

Айтбайұлы, Ө.

 Қазақ тіл білімінің терминологиясы мәселелері.- Алматы: Абзал-Ай

2013

Алматы, пр. Абая, 143, оф.425 тел: 394-38-32

2

Айтбайұлы, Ө.

Қазақ фразеологизмдері мен перифраздары.- Алматы: Абзал-Ай

2013

Алматы, пр. Абая, 143, оф.425 тел: 394-38-32

3

Аханов, К.

 Тіл білімінің негіздері: Алматы, "Өлке" баспасы

2014

Алматы, мкр. 1, дом 66б тел.: 276 09 13, 277 48 98

4

Әбдікұлы, Т.

"Оң қол": [повестер мен әңгімелер] Алматы: Атамұра.

2002

Алматы, пр. Сейфуллина 16/ 1, тел.: 351-60-91

5

Әбдікұлы, Т.

 "Парасат майданы": таңдамалы .- Алматы: Раритет

2012

Алматы, ул. Масанчи, 98 тел.: 292 88 36

6

Әбілқасымов, Б.

 Қазақтың ескі жазба әдеби тілі. Алматы: Абзал-Ай

2014

Алматы,   пр. Абая, 143, оф.425 тел: 394-38-32

7

Мұхтар Омарханұлы Әуезов

 "Абай жолы": роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.- Алматы: Жазушы.
1-4 том

2013

Алматы, пр. Абая, 143 Изд-во "Жазушы" Алматы, пр. Абылайхана, 75 "Атамұра - Мир книг" тел.: 279 11 72

8

Ғабдуллин, М.

Қазақ халқының ауыз әдебиеті: оқу құралы .- Алматы: Рауан

2013

Алматы, мкр. Жетісу-2. тел.: 373-25-19

9

Есенберлин, І.

"Көшпенділер": .- Алматы: "Көшпенділер " баспасы, Қазақ, орыс тілдерінде

2014

Алматы, Магазин "Книжный город" тел.: 2324422

10

Егеубай, А.

"Жүсіп Баласағұн"

2013

Алматы, ул. Масанчи, 98 тел.: 292 88 36

11

Егеубай С.

"Ақ боз үй". Роман-трилогия

2008

Алматы, пр. Абылайхана, 75 магазин "Атамұра - Мир   книг" тел.: 279 11 72, 279 17 06

12

Жүнісбек, Ә.

Қазақ фонетикасы.- Алматы: Арыс

2009

Алматы, пр. Абая, 143, оф.425 тел: 394-38-32

13

Исаев, С.

 Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Абзал-Ай

2014.

Алматы, пр. Абая, 143, оф.425, тел: 394-38-32

14

Исаев, С.М.  

 Қазіргі қазақ тілі: морфология:.- Алматы: Өнер

2007

Алматы, ул. Макатаева, 41, Изд-во "Өнер"

15

Исабеков, Д.

"Бонапарттың үйленуі": әңгімелер- Алматы: Атамұра,

2002

Алматы, пр.Сейфуллина 16/1, тел.: 351-60-91

16

Исабеков, Д.

"Гауһар тас": повестер, әңгімелер - Алматы: Атамұра,

2012

Алматы, пр.Сейфуллина 16/1, тел.: 351-60-91

17

Кан, Г.В.    

 Қазақстан тарихы.- Алматы: Алматыкітап                                  

2012

Алматы, ул. Шашкина/уг.пр. аль-Фараби, магазин изд-ва "Алматыкітап"    

18

Қабдолов, З.Қ.

Сөз өнері: оқулық-монография .- Алматы: Өлке баспасы,

2014

Алматы, мкр. 1, дом 66б, тел.: 276 09 13, 277 48 98

19

 

Қазақстан тарихы көне заманнан  бүгінге дейін: бес томдық.- 1,2,3,4,5т. Алматы: Атамұра, Қазақ, орыс тілінде.

2010

Алматы, пр. Абылайхана, 75 "Атамұра - Мир   книг", тел.: 279 11 72, 279 17 06, 279 11 85

20

 

Қазақстан тарихы көне заманнан  бүгінге дейін: бес томдық.- 1,2,3,4,5т. Алматы: Атамұра,         Қазақ, орыс тілінде.

2010

Алматы, пр. Абылайхана, 75 "Атамұра - Мир   книг", тел.: 279 11 72, 279 17 06, 279 11 85

21

Қойгелдиев, М.

"Алаш қозғалысы": екі томдық моногр.- Өңд., толық. 2-ші бас.- Алматы: Мектеп.

2008

Союз писателей Казахстана, тел.: 261-60-67

22

Мағауин, М.

"Қобыз сарыны": XV-XVIII ғасырларда жасаған қазақ ақын, жыраулары / Мұхтар Мағауин.- Алматы: Мектеп, Қазақ, орыс тілінде.

2014

Алматы, магазин "Книжный город", тел.: 2324422

23

Нұржекеев, Б.

"Әй, дүние-ай!" [Мәтін] : роман Алматы : Ан Арыс, 2016

2016

Алматы, Изд-во "Ан Арыс", тел.: 2616213                                          

24

Мұртаза Ш.

 "Бір кем дүние": ойтолғау

2008

Алматы, пр. Абая, 143, изд-во "Жазушы"     

25

Мүсірепов Ғ.

"Кездеспей кеткен бір бейне"

2008

Алматы, пр. Абылайхана, 75 "Атамұра - Мир   книг", тел.: 279 11 72, 279 17 06, 279 11 85

26

Нұрманов, А

"Құланның ажалы": Роман / Ақан Нұрманов.- Алматы: Атамұра.

2006

Алматы, ул. Масанчи, 98 тел.: 292 88 36

27

Соқпақбаев, Б

"Балалық шаққа саяхат": .- Алматы: Раритет.

2014

Алматы, Изд-во "Ан Арыс", тел.: 2616213                       

28

Соқпақбаев, Б.

Өлгендер қайтып келмейді: екі томды. - Алматы: Ан Арыс.

2014

Союз писателей Казахстана, тел.: 261-60-67

29

Сыздық, Р.С.

Қазақ тіліндегі ескіліктер мен жаңалықтар: ғылыми-танымдық зерттеу. - Алматы: Арыс.

2009

Алматы, Абая,143, оф.425 тел.: 394-38-32

30

Дінмұхамед Қонаев

Аруна Ltd

2014

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"      

31

Какишев Т.

 Қазақ әдебиеті сынының тарихы: Оқулық. 3-басылым толықт.Фолиант

2013

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

32

Шаханов М. 

 "Қырғыз Эвересі және мәңгүрттендірудің егеуқұйрықтық тәсілі"

2011

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

33

 Сұлтанов Т.И.

"Шыңгыс хан және оның ұрпақтары". - "Мектеп" баспасы

2007

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап", тел.: 2737818

34

Аманжолов А.С.

Түркі филологиясының негіздері. "Мектеп" баспасы

2012

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

35

Мұқанов, С.

 "Мөлдір махаббат": роман .- Алматы: Атамұра,

2006

Алматы, мкр.11, Алтынсарина,  магазин "Гулянда" тел.: 3035629

 

Литература по географии

36

Қадырбаев А.К.

 Қазақстан өзендерінің гидрологиясы

2016

 050000, Алматы, ул. Сейфуллина,458/460-95, оф.302, ТОО «Бастау».                                

37

Денисов В.В.

 Экология города. Учебное пособие.-Феникс.

2015

Алматы, ул. Розыбакиева, 281 Мегаполис книг "Книжный город", тел.: 8 (727)344-03-44    E-mailinfo@bookcity.kz                    

38

Бондарева Э.Д.

Метеорология: дорожная синоптика и прогноз условий движения транспорта: учебник для вузов.-Естественные науки.

2011

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21                    

39

Емельянова Л.Г.

Биогеографическое картографирование: учеб.пособие для академического бакалавриата.-Естественные науки.

2017

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21

40

 

 Почвоведение /Апарин Б.Ф.-Академия.-

2014

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

 

Литература по медицине

41

Абжанова Ш.А.

 Тамактану физиологиясы және санитария - гигиена.

2017

050000, Алматы, ул. Сейфуллина,458/460-95, оф.302, ТОО «Бастау»                                                  

42

Әбдірахманов С.Қ.

 Эпизоотология мониторингі  және ветеринарлық шараларды ұйымдастыру.

2016

050000, Алматы, ул. Сейфуллина,458/460-95, оф.302, ТОО «Бастау»                                                              

43

Рахимжанова Д.Т.

 Жануарлардың клиникалық физиологиясы.

2017

 050000, Алматы, ул. Сейфуллина 458/460-95, оф.302, ТОО «Бастау».                                     

44

Брико Н.

Эпидемиология: учебник: ГЭОТАР-Медиа.

2015

Алматы, пр. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига",                      тел.: 273-78-21                  

45

Пауков В.

Патологическая анатомия и патологическая физиология: ГЭОТАР-Медиа

2015

Алматы, пр. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига",                      тел.: 273-78-21  

46

Солодков А.С.

Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник: Спорт.

2017

Алматы, пр. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига",                      тел.: 273-78-21  

47

Федюкович Н.И.

 Фармакология: Феникс.

2016

Алматы, пр. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига",                      тел.: 273-78-21                       

 

 Литература по химии

48

Ахметов Н.С.

Общая и неорганическая  химия.,  Учеб.  для вузов. М.: Высшая школа,

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город", телефон: 8(727) 3440344, график работы: с 10.00. до 21.00.

49

Глинка Н.Л.

Задачи и упражнения по общей химии.М.: Интеграл - Пресс,

2015

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефон: 8(727) 3440344, график работы: с 10.00. до 21.00.

50

Глинка Н.Л.

Общая химия. Учебное пособие.

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город"  телефон: 8(727) 3440344,  график работы: с 10.00. до 21.00.

51

Лурье Ю.Ю.

Справочник по аналитической химии  Химия,

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город" телефон: 8(727) 3440344,  график работы: с 10.00. до 21.00.

 

 Литература по математике

52

Отаров, Х.Т.

 Математикалық анализ: оқулық - Алматы: Экономика,

2015

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

53

Демидович, Б. П.

Сборник задач и упражнений по математическому анализу учеб. пособие для вузов /  - М. :  .

2015

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефон: 8(727) 3440344, график работы: с 10.00. до 21.00.

54

Рябушко, А. П.

Индивидуальные задания по высшей математике учеб. пособие:

2015

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

55

 

Индивидуальные задания по высшей математике учеб. пособие: в 4 ч. / - Минск : Высш. шк.,
Ч. 1 : Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной / ред. А. П. Рябушко.

2015

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

56

Васильев А.Н.

Самоучитель C++ с примерами и задачами. Книга + виртуальный CD.

2017

г. Алматы, пр. Н.Назарбаева, 91/97,  изд-во "Академкнига" тел. 2737821

57

Лунгу К.Н.

Сборник задач по высшей математике.1 курс.

2015

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21

58

Лунгу К.Н.

Сборник задач по высшей математике 2 курс.

2015

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21

59

Лунгу К.Н.

Сборник задач по высшей математике. 1 часть.

2017

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

60

Лунгу К.Н.

Сборник задач по высшей математике. 2 часть.

2017

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

 

Литература по физике

61

Ахметов, А. Қ.

Электротехника оқулық: ҚР Білім және ғылым м-гі бекіткен /  - Астана

2010

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21    

62

Қайырбаев, М. Қ.

Электротехника оқу құралы / - Алматы : Люкс Биндер Сервис

2008

Алматы, пр. Н. Назарбаева, 91/97, книжный магазин "Академкнига", тел.: 273-78-21

63

Матвеев, А. Н.

Механика и теория относительности  учеб. для вузов /. - М

2015

Алматы, ул.Розыбакиева, 281, Интернет-магазин "Книжный город" в Казахстане", - 2ГИС, тел.:87273440344

 

 Литература по философии

64

 

Философский словарь

2013.

Алматы, ул. Жандосова, 51, тел: 221 08 61, 221 48 57

65

Мырзалы, Серік.

 Философия [Мәтін] : оқулық / Серік Мырзалы. - Алматы : Бастау,

2016

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"        

66

Жақыпов, Сатыбалды Мұқатайұлы

Жалпы психология негіздері оқулық: . - Алматы : Алла прима,

2011

Алматы, пр. Абылайхана, 75 "Атамұра - Мир   книг", тел.: 279 11 72, 279 17 06, 279 11 85

67

Насимова, Г.О.

Политическая конфликтология: учеб. пособие.- Алматы: Ценные бумаги

2008

Алматы, ул. Желтоксан, 96-98/80, тел.: 273 38 26, 273 07 42

68

Нұрышева, Г.Ж.

Философия: оқулық / Гүлжиһан Жұмабайқызы Нұрышева.- Алматы: Інжу-Маржан

2013

Алматы, пр. Райымбека, 312, тел.: 2479614

69

Габитов, Т.Х.

Философия права: учеб. пособие для юрид. вузов .- Алматы: NURPRESS

2010

Алматы, ул.Жандосова, 58 офис. 412. тел.: 2260329

70

Кийосаки Р.

"Богатый папа, бедный папа". Изд. "Попурри".

2013

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефон: 8(727) 3440344, график работы: с 10.00. до 21.00.

71

Карнеги Д.

"Как завоевать  друзей и оказывать влияние на людей"

2013

Алматы, ул. Гоголя, 58,  магазин "Меломан", тел.:3383700

72

Бекжігітов К.

"Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт"

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00.

74

Максвелл Д. Пэррот Л.

"25 способов завоевать расположение людей"

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00.

 

Разная литература ( история , филология, художественные)

75

Кан, Г.В.

История Казахстана.- Алматы: Алматыкітап.

2011

Алматы, ул. Жамбыла, 111. тел: 250 29 58, 292 57 20, 292 92 23

76

Хализев, В.Е.

Теория литературы: учеб. для вузов.- М.: Академия.

2013

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

77

Маданова, М.Х.

 Введение в сравнительное литературоведение. - Алматы.

2003

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

78

Пионова, Р.С.

 Педагогика высшей школы: Учеб. пособие для магистров.

2002

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

79

Цвик, В.Л.

  Телевизионная журналистика: учеб. Пособие. "Журналистика.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2009

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

80

Алексеева, И.С.

  Профессиональный тренинг переводчика: учеб. пособ .- СПб.: Союз,

2005

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

81

Гарбовский, Н.К.

 Теория перевода: учеб.- М.: Изд-во МГУ,

2004

Алматы, пр. аль-Фараби, книжный магазин "Кітап", тел.: 87087268538

82

Корконосенко, С.Г.

 Введение в журналистику: учеб. пособие.- М.: КНОРУС

2011

Алматы, пр. аль-Фараби, книжный магазин "Кітап", тел.: 87087268538

83

 

Новая история стран Азии и Африки ХYI-ХІХ века: в.- М.: ВЛАДОС, 1,2 , 3ч. 

2004

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

84

Рэй Брэдбери

 451 градус по Фаренгейту.-Домино.

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

85

Джоан Роулиннг

Серия романов о Гарри Поттере ("Гарри Поттер и философский камень"
"Гарри Поттер и Тайная комната"
"Гарри Поттер и узник Азкабана"
"Гарри Поттер и Кубок Огня"
"Гарри Поттер и Орден Феникса"
"Гарри Поттер и принц-полукровка"                            "Гарри Поттер и дары Смерти"). Издательство РОСМЭН

2014

Книжный город. ул. Розыбакиева 281.87273440344 , https://www.flip.kz

86

Сулейменов О.

"Аз и Я. Книга благонамеренного читателя"

2014

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

87

 

Динмухамед Конаев

2014

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

88

 

 История Востока в 2 томах.  Васильев Л.С.

2017

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

89

 

История Востока: в 6 т. Т. 5 : Восток в новейшее время : 1914-1945 гг. Кузищин В.И. 2006

2006

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

90

 

 История Востока: в 6 т. Т.2: Восток в средние века

2009

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап" 

91

 

История Востока: В 6 т. Том 4. Восток в новое время (конец XVIII - начало XX в.) Книга 2.

2005

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

92

 

 История Древнего Востока

2017

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

93

 

История Древнего Востока.-учебное пособ.для студ

2010

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

94

Гумилев Л.Н. 

                                                             История народа хунну

2009

Алматы, ул. Тимирязева, 75 ТОО "Березка", книжный магазин "Кітап"

95

Гумилев Л.Н.

 Древние тюрки

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город", телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

96

Цветаева М.И 

"Душа, не знающая меры"

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

97

Ахматова А.А.

                                                                 "Но все- таки услышать голос мой"

2015

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, магазин "Книжный город",  телефоны: 8(727) 3440344, 2324422 график работы: с 10.00. до 21.00

98

Д. Остин.

"Гордость и предубеждение"

2017

Алматы, ул. Гоголя, 58 (уг.ул. Панфилова) магазин "Меломан" "Grand" Режим работы - круглосуточно, без перерывов и выходных

Телефон: +7 (727) 338-37-00

99

Некрасова Е.В.

English Grammar. Уникальный курс эффективного и быстрого изучения английской грамматики. 3-е изд.

2010

Алматы, ул. Сатпаева, 90,
ТРЦ «АДК», 2 этаж возле кинотеатра Chaplin Cinema
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: +7 (727) 338 3696 вн. 1514

100

 

"Самый лучший способ выучить английский язык"
код: pli-215-326640

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 247, ТРЦ «MEGA Alma-Ata», 2 этаж  
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: +7 (727) 338-43-07

101

Петров Д. Ю.

16 уроков Английского языка. Начальный курс + 2 DVD "Английский язык за 16 часов".

2 014

Алматы, ул. Курмангазы, 33.  магазин "Inter Press International"                                                                                                      тел: 272 16 16,E-mail: book@interpress.kz 

102

Виноградова А.

 Английский за 3 месяца. Интенсивный курс.

2017

Алматы, пр. аль-Фараби, 77/8, ТРЦ «Esentai Mall», 3 этаж, магазин "Меломан"
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 338 36 96 вн. 1519

103

Леди Гэ:

 "Избавься от пробелов в английском". Wreck it!

2016

Алматы, мкр. Самал-2,  (пр. Достык, 111, уг.ул. Жолдасбекова), РЦ «Dostyk Plaza», 3 этаж Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: +7 (727) 338 3696 вн. 1218

104

Драгункин А. Н.

 СуперРуководство для умных лентяев. Английский язык: Пособие для взрослых.

2015

Алматы,ул. Сейфуллина, 483, уг.ул. Макатаева, РЦ «MEGA Park», 2 этаж.
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 8 727 338 36 96 (1515)

105

Матвеев С.А.

Экспресс-курс английского языка.

2016

Алматы, пр. аль-Фараби, 77/8, ТРЦ «Esentai Mall», 3 этаж, магазин "Меломан"
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 338 36 96 вн. 1519

106

Джером К. Дж.

Лучшие смешные рассказы. Уровень 2

2013

Алматы, ул. Толе би уг. ул Отеген батыра, ТРК "City Plus"
Режим работы с 9:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 8 (727) 338 36 96 вн. 1450

107

Джоан Роулинг

Harry Potter.                                                       Серия романов.

2014

Алматы, пр. аль-Фараби, 77/8, ТРЦ «Esentai Mall», 3-этаж, магазин "Меломан"
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 338 36 96 вн. 1519

108

Бардина Г. И.

 США: история, география и традиции. The USA: its History, Geography and Traditions

2014

Алматы, ул. Курмангазы, 33, магазин "Inter Press International",  тел: 272 16 16, 272 56 56, е-mail: book@interpress.kz; Алматы, пр. аль-Фараби, 77/8, ТРЦ «Esentai Mall», 3-этаж, магазин "Меломан"
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 338 36 96 вн. 1519                                   

109

 

Лучшие английские легенды. Уровень 4.

2013

Алматы, ул. Толе би уг. ул Отеген батыра, ТРК "City Plus"
Режим работы с 9:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 8 (727) 338 36 96 вн. 1450

110

Austen J.

Mansfield Park.Книга для чтения на английском языке.

2013

Алматы, 8-мкр, д. 37/1,
ТЦ «Москва», 3 этаж
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных,
тел.: 338 36 96 вн. 1568, 1569

111

Бирс А., Конрад Д

Любимые рассказы на английском = Best Short Stories "Зеленая миля" (The Green Mile). Книга для чтения на английском языке

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

 

112

Дойл А. К., О. Ге

15 лучших рассказов на английском = 15 BEST SHORT STORIES.

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

 

113

Твен М.:

 17 лучших рассказов = 17 Best Humorous Stories.

2013

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

 

114

Твен М

"Дневники Адама и Евы" (+CD)

2013

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

115

 

 13 Great Horror Stories

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

116

Грэм К.

"Ветер в ивах" = The Wind in the Willows (+ CD). 1-й уровень.

2016

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

117

Дойл А. К.

Рассказы

2014

Алматы, ул. Розыбакиева, 281, выше ТРЦ "Mega Alma-ata", магазин "Книжный город", тел.: 727 232 44 22, +7 727 232 42 36, www.bookcity.kz, часы работы: пн.-вс. 10:00-21:00

118

 

Лучшие юмористические рассказы = 21 Best Humorous Short Stories. Метод комментированного чтения.

2016

Алматы, пр. аль-Фараби, 77/8, ТРЦ «Esentai Mall», 3-этаж, магазин "Меломан"
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: 338 36 96 вн. 1519

119

Лондон Дж

"Сердца трех". Уровень 4.

2015

Алматы, ул. Сатпаева, 90, ТРЦ «АДК», 2 этаж возле кинотеатра Chaplin Cinema
Режим работы с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных
Телефон: +7 (727) 338 3696 вн. 1514

120

Уэллс Г. Дж

"Человек-невидимка" = The Invisible Man (+ CD). 2-й уровень

2015

Алматы, ул. Гоголя, 58 (уг.ул. Панфилова) магазин "Меломан" "Grand"            Режим работы - круглосуточно, без перерывов и выходных
Телефон: +7 (727) 338-37-00