TO ATTENTION OF STUDENTS!

On our website http://elibrary.kaznu.kz, the listed below books are available  in an electronic format in the section ELECTRONIC LIBRARY:

Тоқыбетов, Ж. Ә. Математикалық талдау дәрістерінің конспектісі [Текст] : оқу құралы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2012. - 253,[3] б. 

Математикалық талдау-1 [Текст] : әдістемелік нұсқаулық / [құраст.: Ұ. Р. Көшербаева, Г. Қ. Рзаева, Г. Е. Абдуахитова] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 99, [1] б. 

Механика [Мәтін] : жалпы физикалық практикум / [С. И. Исатаев, Ә. С. Асқарова, С. Ә. Бөлегенова және т.б.; ред. К. Сәбит]; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Түзет., толықт. 2-бас. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 217, [1] б. 

Мұхитдинов, Н. М. "Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы" курсының типтік оқу бағдарламасы [Текст] : (ун-дің студенттеріне арн.) 0108-Биология / Н. Мұхитдинов, Ә. Бегенов, С. Айдосова; әл-Фараби атын. ҚазМҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 1998. - 10 б.

Әметов, Ә. Ә. Ботаника [Текст] : оқулық / ҚР білім және ғылым м-гі. - Алматы : Дәуір, 2005. - 511,[1] б.

Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық практикумы [Мәтін] : [практ.] / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; Ә. Бегенов, Б. Тыныбеков, А. Ахметова [және т.б.]; [ред. К. Сәбит]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2011. - 188, [1] б. : сур. - Библиогр.: 187 б.

Молдахметов, Марат Молдабекұлы. Гидрологиялық есептеулер [Текст] : оқу құралы / М. М. Молдахметов; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2006 - .

Сейітжанұлы, З. Зұфар. Халық әдебиеті [Текст] : оқу құралы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2002. - 154,[2] б.

Ғабдуллин, М. Мәлік. Қазақ халқының ауыз әдебиеті [Текст] : жоғарғы оқу орынд. студенттеріне арн. оқулық / М. Мәлік. Ғабдуллин. - Алматы : Санат, 1996. - 366,[2] б.

Болғанбайұлы, Ә. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы [Мәтін] : ЖОО филология фак. студ. арн. оқу құралы / Әсет Болғанбайұлы, Ғабдолла Қалиұлы. - Алматы : Санат, 1997. - 256 б.

Болғанбаев, Ә. Әсет. Қазақ тілінің лексикологиясы [Текст] : монография / Ә. Әсет. Болғанбаев. - Алматы : Мектеп, 1988. - 146,[1] б.

Кеңесбаев, І. Ісмет. Қазіргі қазақ тілі: (Лексика, фонетика) [Текст] : пед. ин-тар мен ун-дің филол. фак. арн. оқулық / І. Ісмет. Кеңесбаев. - Алматы : Мектеп, 1975. - 304 б.

Момышұлы, Бауыржан. Көп томдық шығармалар жинағы [Текст] / Бауыржан Момышұлы. - Алматы : Өнер, 2010 - .Т. 16 : Қанмен жазылған кітап. - 270, [2] б. 

Ахметов, К. К. Әдебиеттануға кіріспе [Текст] : [оқу құралы] / К. К. Ахметов. - Қарағанды : Арко, 2004. - 331,[1] б.

Сүлейменов, А. Асқар. Кек [Текст] : [драма-диалогтар, аудармалар, эсселер, ой-толғамдар] / А. Асқар. Сүлейменов. - Алматы : Өнер, 2001. - 728 б.

For consultation address librarians - managers of the hall.  ​